Data gebruiken om mensenrechten te beschermen

Nieuwsbericht -

In ons tweede mensenrechtenrapport lees je de vooruitgang die wij als bank hebben gemaakt rond mensenrechtenrisico’s. Voor ons als bank gaan de belangrijkste risico’s over discriminatie, privacy, arbeidsrechten en landelijke mensenrechten.

In het mensenrechtenrapport van 2018 is te lezen over de vooruitgang die wij hebben gemaakt op het gebied van discriminatie, privacy, arbeidsrechten en landelijke mensenrechten. Ook wordt in het rapport het pad beschreven dat we hebben afgelegd sinds 2011, van theorie naar praktijk. Wij vinden mensenrechten belangrijk en daarom is het een van onze speerpunten in ons duurzaamheidsbeleid.

Een belangrijk deel van het rapport gaat over mensen die in een kwetsbare positie zitten. Dit kan gaan over retail klanten die in de problemen zitten met hun schulden, maar ook over kinderen die werken voor supply chain klanten die geld van ons lenen. Het gaat dus niet alleen over mensen waarmee we direct contact hebben, zoals klanten en medewerkers, maar ook over mensen waar we indirect in contact mee staan.

De bank als aanjager van verandering

Mensenrechten respecteren betekent voor ons als bank in de eerste plaats dat we de belangrijkste mensenrechtenrisico’s die we lopen, proberen te identificeren en te beperken. En dat we daarover verantwoording afleggen. Daarnaast willen we ertoe bijdragen dat respect voor mensenrechten binnen de hele financiële sector en de samenleving wordt vergroot. Soms willen we alleen maar onze ervaringen delen en op andere momenten doen we er alles aan om onze invloed aan te wenden en zinvolle verandering teweeg te brengen, bijvoorbeeld in overheidsbeleid.

Krachten bundelen om mensenhandel op te sporen

Sinds 2015 werkt ABN AMRO samen met de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Universiteit van Amsterdam aan een project dat tot doel heeft kennis over het herkennen van mensenhandel te delen.

Een speciaal team binnen onze afdeling Security & Integrity Management doorzoekt de data van de bank op aanwijzingen voor mensenhandel. Bij een signaal van mogelijke mensenhandel verrichten we aanvullend onderzoek en melden we eventuele ongebruikelijke transacties aan de Fiscal Intelligence Unit (FIU) - Nederland. Deze onafhankelijke organisatie beoordeelt of opsporingsinstanties, zoals de politie of de Inspectie SZW, moeten worden ingeschakeld.

Ongebruikelijke transacties opsporen en melden aan FIU-Nederland is iets dat alle banken doen. Maar in dit gezamenlijke project om mensenhandel te bestrijden, ligt de nadruk op potentiële slachtoffers. Tot onze zoekparameters behoren indicatoren van arbeidsuitbuiting. Sinds de start van het project zijn we meerdere mogelijke gevallen op het spoor gekomen. De komende tijd gaan we onze monitoring uitbreiden tot bedrijven in sectoren met een verhoogd risico van mensenhandel, zoals de bouw, de landbouw en de transportsector. Daarnaast zijn we alert op nieuwe arbeidsvormen, zoals vastgesteld door de Inspectie SZW, die op uitbuiting kunnen duiden. Zo hanteren we sinds de zomer van 2018 een nieuwe indicator die uitbuiting via arbeidsrelaties zoals pseudo-zzp’ers signaleert. Dankzij de nieuwe indicator hebben we één geval opgespoord en aan FIU-Nederland gemeld. De projectgroep wil deze vorm van samenwerking ook bij andere banken invoeren.

Samen sterker

“Deze samenwerking laat zien dat de grenzen tussen overheid, bedrijfsleven en ngo’s vervagen. Beleid wordt steeds meer gezamenlijk ontwikkeld, op basis van ervaringen in de praktijk. Door simpelweg de krachten te bundelen hebben we in relatief korte tijd grote vooruitgang geboekt. Als andere banken zich bij het project aansluiten, kunnen we enorme stappen zetten, niet alleen in de bestrijding van de mensenhandel, maar ook in de aanpak van andere maatschappelijke problemen. Als we kennis en ervaring delen en, indien nodig, elkaar achter de schermen laten kijken, kunnen we betere resultaten boeken.”

Steef de Vries, Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Interview met Trouw

Maandag verscheen er een interview met Trouw. Hier werd gesproken over hoe wij mensenhandel opsporen met gebruik van financiële data. Onze collega Maria Anne van Dijk was bij dit interview. Zij is expert in duurzaamheid en mensenrechten.

Documenten

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid