Nederlander maakt zich flink meer zorgen over klimaat

Nieuwsbericht -

Niet eerder sprak Nederland zich zo stellig uit voor het klimaat. In een onderzoek stelt liefst 80 procent dat we zuiniger moeten omgaan met het klimaat en meer dan de helft is bereid daarvoor het eigen reisgedrag aan te passen. Corona is voor 39 procent de reden.

De uitkomsten van de gezamenlijke enquête van Ipsos en ABN AMRO, komen op het moment waarop het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn jaarlijkse Energieverkenning schrijft dat de klimaatdoelen bij lange na niet worden gehaald. 

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn gedaald, zo is de afspraak in het Klimaatakkoord. Als we blijven consumeren zoals we consumeren, ons verplaatsen zoals we ons verplaatsen en produceren zoals we produceren, stevent Nederland af op een daling van 34 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Een gedragsverandering is dan ook bittere noodzaak.

Corona lijkt hierbij te helpen. Mede als gevolg van de ongekende persoonlijke, maatschappelijke en economische gevolgen, gaven niet eerder zoveel mensen aan het klimaat belangrijk te vinden en daar ook naar te willen handelen. 

Uit eenzelfde steekproef (van ABN AMRO en Ipsos, mei 2020) was er al een verhoogde urgentie zichtbaar ten opzichte van een jaar eerder, maar de 80 procent van nu is bijzonder hoog. De bereidheid om het eigen reisgedrag blijvend aan te passen is ook gegroeid sinds mei.

Wake-up call

Als reden voor de verhoogde bewustwording voor het klimaat wordt door 39 procent van de respondenten de voortslepende coronacrisis genoemd. Liefst 34 procent noemt de coronacrisis zelfs een wake-up call om meer oog te hebben voor het klimaat. 

Ruim 40 procent woont daarbij graag in een maatschappij waarin we zowel financieel als persoonlijk om elkaars welzijn denken. Voordat de crisis begon, gebeurde dat nauwelijks, meent 85 procent. Aandeelhouderswaarde en persoonlijk gewin stonden voorop.

Fundamentele discussie

De coronacrisis heeft in Nederland en daarbuiten geleid tot een fundamentele discussie over het economisch systeem. Welvaart is meer dan een hoog inkomen. Wie de hele dag thuis zit, woont graag dichtbij de natuur. En ook de eigen gezondheid -volgens cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek- is een belangrijke graadmeter voor welzijn. Meer mensen zijn bezorgd over de eigen gezondheid en die van hun naasten, blijkt ook uit de meting van ABN AMRO en Ipsos. Van alle respondenten vreest 77 procent ziek te worden van covid-19 en 89 procent is bang dat zijn naasten ziek worden van het gewraakte virus. 

Het rapport is te downloaden op ABN AMRO Insights.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid