ABN AMRO rapporteert EUR 607 miljoen onderliggende nettowinst over Q3 2016 (+19%)

Persbericht -

ABN AMRO rapporteert EUR 607 miljoen onderliggende nettowinst over Q3 2016 (+19%).

  • De onderliggende nettowinst over het derde kwartaal van 2016 bedroeg EUR 607 miljoen, een stijging van 19% in vergelijking met het derde kwartaal van 2015. Dit is inclusief reorganisatiekosten van EUR 108 miljoen (na belasting) en een positieve herwaardering van EUR 52 miljoen (na belasting) op onze deelneming in Equens
  • De onderliggende nettowinst over de eerste negen maanden van 2016 was EUR 1.743 miljoen; dit is EUR 91 miljoen, of 5%, hoger dan over dezelfde periode in 2015
  • De netto rentebaten bleven solide; de provisiebaten waren lager dan in 2015; de kosten bleven beheerst en de kredietvoorzieningen bleven laag
  • Het onderliggend rendement op eigen vermogen over Q3 2016 was 13,8% (eerste negen maanden 2016: 13,4%) en de onderliggende cost/income ratio 61,8% (eerste negen maanden 2016: 61,8%)
  • De fully-loaded CET1 ratio steeg naar 16,6% en de fully-loaded leverage ratio kwam uit op 3,7%
  • Een nieuw kostenbesparingsplan van EUR 0,4 miljard raakt naar schatting nog eens 1.500 fte's
  • In het derde kwartaal werd een voorziening genomen voor reorganisatiekosten van EUR 144 miljoen (voor belasting); in het vierde kwartaal naar verwachting een voorziening van EUR 150-175 miljoen
Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Group:

'Onze onderliggende nettowinst kwam 19% hoger uit dan in het derde kwartaal van 2015 en bedroeg EUR 607 miljoen, dankzij aanhoudend sterke rentebaten, kostenbeheersing en lage kredietvoorzieningen. De CET1 ratio steeg naar 16,6%, en het rendement op eigen vermogen en de cost/income ratio voor de eerste negen maanden van 2016 kwamen uit op 13,4% respectievelijk 61,8%. In het afgelopen kwartaal zagen we een toename van de totale kredietverlening aan klanten en deposito’s.

In 2016 hebben we onze strategie en financiële doelstellingen verder aangescherpt en verlengd naar 2020. We hebben vastgesteld dat de strategische basis nog steeds geldt: klantgedrevenheid, een gematigd risicoprofiel, investeren in de toekomst en in onze mensen, en streven naar duurzame groei. Onze klanten waarderen onze diensten. Zo scoorde onze Mobiel Bankieren app een zesde plek in een mondiaal onderzoek. We willen nu de volgende stap zetten om onze klanten met innovatieve digitale oplossingen te voorzien van diepgaande expertise. Ook gaan we tot 2020 onze uitgaven aan groei-initiatieven, innovatie en digitalisering met EUR 0,4 miljard verhogen ten opzichte van 2015. Om deze initiatieven te financieren en om ongeveer EUR 0,5 miljard aan kostenstijgingen en heffingen te compenseren, streven we ernaar de kosten tot 2020 met een vergelijkbaar bedrag (EUR 0,9 miljard) te verlagen.

Voortbouwend op de initiatieven voor kostenbesparing uit het tweede kwartaal, hebben wij EUR 0,4 miljard aan extra besparingen in kaart gebracht. Dit zal naar schatting nog eens 1.500 fte’s raken. Deze kostenreductie komt bovenop de beoogde besparing van EUR 0,2 miljard bij onze ondersteunende en controlerende activiteiten (zoals in het tweede kwartaal van 2016 aangekondigd) en bovenop de besparing van EUR 0,3 miljard bij de programma's TOPS 2020 en Retail Digitalisation (die beide goed op schema liggen). We hebben de financiële doelstelling voor de cost/income ratio aangescherpt van 56-60% in de periode tot 2017 naar 56-58% in 2020. Omdat de impact van Basel IV nog niet duidelijk is, hebben we besloten de doelstellingen voor de CET1 ratio (11,5-13,5%), het rendement op eigen vermogen (10-13%) en het dividenduitkeringspercentage (50% over 2017) voorlopig ongewijzigd te laten. Ik heb er vertrouwen in dat onze plannen ons in staat zullen stellen om, zowel nu als in de toekomst, onze klanten duurzame waarde te bieden’.

Het Nederlandse persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen is het Engelse persbericht leidend.

Documenten

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO