Nieuwe topstructuur ABN AMRO

Persbericht -

ABN AMRO kondigt vandaag een nieuwe topstructuur aan om te komen tot een nog meer klantgerichte, slagvaardige en efficiënte organisatie. De nieuwe structuur omvat een Executive Board op het niveau van zowel ABN AMRO Group N.V. als ABN AMRO Bank N.V. en een Executive Committee op het niveau van ABN AMRO Bank N.V. De structuur treedt formeel in werking zodra de goedkeuringen van de toezichthouders voor de benoemingen – voor zover vereist - zijn ontvangen.

De uiteindelijke statutaire Executive Board bestaat uit de Chief Executive Officer (CEO), de Chief Financial Officer (CFO) en de Chief Risk Officer (CRO). ABN AMRO Bank krijgt een Executive Committee dat bestaat uit de leden van de Executive Board en een zestal andere leden, onder voorzitterschap van de CEO. In het Executive Committee verdubbelt het aantal business lines dat is vertegenwoordigd (Retail Banking, Commercial Banking, Corporate & Institutional Banking en Private Banking) en is een tweetal posities met bank brede taken aanwezig (Technology & Innovation en HR & Transformation). De nieuwe topstructuur zorgt daarmee voor een sterkere klantfocus en ruimere aandacht voor de business activiteiten op bestuursniveau. 

De Executive Board bestaat bij aanvang uit Kees van Dijkhuizen als CEO, Johan van Hall als vicevoorzitter, Wietze Reehoorn als CRO en de nieuw te benoemen CFO. Johan van Hall neemt tevens de portefeuille Technology & Innovation op zich. 

De volgende personen zijn benoemd tot leden van het Executive Committee: 

  • CEO Retail Banking: Frans van der Horst 
  • CEO Commercial Banking: Daphne de Kluis 
  • CEO Corporate & Institutional Banking: Rutger van Nouhuijs 
  • CEO Private Banking: Pieter van Mierlo 
  • Chief HR & Transformation: Gert-Jan Meppelink

In verband met de wijzigingen in de topstructuur treedt Chris Vogelzang met ingang van vandaag terug uit de Raad van Bestuur, zodat hij zich kan richten op zijn toekomst buiten de bank. Chris Vogelzang kwam op 1 januari 2000 in dienst bij ABN AMRO, waar hij met ingang van 9 april 2009 werd benoemd in de Raad van Bestuur, met verantwoordelijkheid voor de business line Retail & Private Banking. Olga Zoutendijk, Voorzitter Raad van Commissarissen: “Ik spreek mijn dank en waardering uit aan Chris Vogelzang voor zijn enthousiaste inzet voor ABN AMRO en in het bijzonder voor zijn belangrijke bijdrage aan de resultaten van Retail & Private Banking.” Chris Vogelzang : “Ik heb een fantastische periode gehad bij ABN AMRO, maar ik vind het na 8 jaar tijd dat anderen het stokje overnemen. Ik verheug me op nieuwe uitdagingen en wens ABN AMRO grote successen in de toekomst.”

Naast de introductie van de nieuwe topstructuur wordt de inrichting en samenstelling van de senior managementlaag onder het Executive Committee opnieuw bezien. Het aantal posities wordt gereduceerd van thans ongeveer 100 tot circa 40, direct rapporterend aan de leden van het Executive Committee. De posities zullen sterker dan voorheen worden betrokken bij strategische besluiten en het leiderschap van de bank. De samenstelling van deze Top 40 kent bovendien een dynamisch aspect: jaarlijks wordt de samenstelling opnieuw bezien.

Kees van Dijkhuizen, CEO: “De substantiële veranderingen in de bancaire sector in het algemeen en binnen onze bank in het bijzonder, vormen voor ons de aanleiding om een nieuwe topstructuur aan te kondigen. In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers van de bank aanzienlijk minder geworden maar is de omvang van het senior management onveranderd gebleven. Met de wijzigingen die wij vandaag aankondigen is het totaal aantal leden Raad van Bestuur en Algemeen Directeuren teruggebracht van 19 naar 9. Ook wordt de inrichting en samenstelling van de senior managementlaag onder het Executive Committee herzien: verkleind in omvang en sterker strategisch betrokken. De exacte invulling vindt in de komende weken plaats. De nieuwe topstructuur markeert de nieuwe fase die ABN AMRO inmiddels is ingegaan, met een sterkere klantfocus en een ruimere aandacht voor de businessactiviteiten op bestuursniveau.”

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO