Oudere klanten ABN AMRO bovengemiddeld actief met Internet Bankieren

Persbericht -

Oudere klanten van ABN AMRO gebruiken vaker dan gemiddeld Internet Bankieren. In 2017 maakte 90 procent van de klanten ouder dan 65 jaar gebruik van Internet Bankieren. Kijkend naar alle particuliere klanten samen was het gebruik van Internet Bankieren afgelopen jaar 86 procent. Het gebruik van Mobiel Bankieren op de smartphone is minder populair bij senioren. 26 procent van de particuliere klanten hanteerde de service in 2017, waarbij ze ver achterbleven bij alle klanten. Daarvan maakte 66 procent gebruik van Mobiel Bankieren op de smartphone.

Alex Terpstra, Directeur Klantbeleving bij ABN AMRO: "Senioren vinden het terecht belangrijk om zo lang mogelijk op een goede en veilige manier zelf hun bankzaken te kunnen doen. Online bankieren helpt hen daarbij. ABN AMRO biedt begeleiding en geeft workshops aan ouderen die online hun bankzaken willen doen, maar nog onbekend zijn met de mogelijkheden. Ook zijn er momenten dat deze en de reeds online bankierende klanten behoefte hebben aan ondersteuning bij het nemen en praktisch organiseren van financiële beslissingen, bijvoorbeeld bij het op orde brengen van rekeningen of advies tegen financieel misbruik."

Financiële zorgcoach

Nery Anderson, Directeur Dagelijkse Bankzaken bij ABN AMRO: "We introduceren financiële zorgcoaches, die oudere en minder mobiele klanten op locatie extra ondersteuning bij hun bankzaken bieden. De financiële zorgcoaches staan ook klanten bij voor wie de stap naar online bankieren groot is, bijvoorbeeld in het leren omgaan met Internet en Mobiel Bankieren. Daarbij is ons streven ouderen te stimuleren financieel redzaam te blijven en zo grip op hun bankzaken te houden."

Meer hulp nodig

Het gebruik van Internet Bankieren door klanten van 65 jaar en ouder is al enige jaren stabiel. Deze klantgroep heeft meer hulp nodig bij het hanteren van Mobiel Bankieren. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat zij minder de toegevoegde waarde ervaren van bankzaken doen via de smartphone. Desondanks nam in vergelijking met een jaar eerder het gebruik van Mobiel Bankieren door senioren met 8 procent toe. Onder ouderen groeide het gebruik van Mobiel Bankieren daarmee sterker dan bij alle particuliere klanten. Onder hen noteerde de bank een toename met 5 procent, tot in totaal 66 procent. De waardering van Mobiel Bankieren en Internet Bankieren bij ABN AMRO door oudere klanten ligt in lijn met de andere klanten. Gemiddeld geven ze beide services een 9+.

Veilig financieel ouder worden

De inzetbaarheid van de financiële zorgcoach past bij de verantwoordelijkheid van ABN AMRO dat klanten veilig financieel ouder moeten kunnen worden. ABN AMRO, collega-banken, de overheid en andere relevante partners hebben zich daarom kortgeleden verenigd in de alliantie 'Veilig financieel ouder worden', om gezamenlijk te werken aan de aanpak van financieel misbruik. De financiële zorgcoach van ABN AMRO draagt hieraan bij.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO