ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 693 miljoen over Q2 2019

Persbericht -

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 693 miljoen over Q2 2019

  • Sterke nettowinst van EUR 693 miljoen over het tweede kwartaal, een weerspiegeling van een solide operationeel resultaat en gematigde kredietvoorzieningen
  • De cost/income ratio over het eerste halfjaar van 2019 was 59,9% en het rendement op eigen vermogen 11,4%
  • Resultaat is inclusief een voorziening (vóór belasting) van EUR 114 miljoen voor een customer due diligence-herstelprogramma bij Retail Banking 
  • Sterke kapitaalpositie met een CET1-ratio van 18,0%, exclusief winst over het eerste halfjaar
  • Interimdividend vastgesteld op EUR 0,60 per aandeel, 50% van de winst over het eerste halfjaar 
  • We blijven ons richten op onze doelstellingen in deze uitdagende omgeving

Kees van Dijkhuizen, CEO:

“We boeken goede voortgang met het verder verankeren van onze strategie. Duurzaamheid vormt de kern van onze strategie en we zijn dan ook zeer blij dat ABN AMRO is uitgeroepen tot Western Europe’s Best Bank for Sustainable Finance door Euromoney. Ons aandeel op de hypotheekmarkt verbeterde in het tweede kwartaal naar 17% (van 14%) terwijl we gedisciplineerd bleven prijzen. We verwachten dat ons marktaandeel in het komende kwartaal verder verbetert.

We boekten een sterke nettowinst van EUR 693 miljoen. Dit resultaat weerspiegelt hogere netto rentebaten, een aantal eenmalige posten waaronder de verkoop van Stater en een voorziening voor een customer due diligence (CDD) herstelprogramma bij Retail Banking en gematigde kredietvoorzieningen. Het rendement op eigen vermogen was in Q2 13,6%; dit zou 12,5% zijn geweest als de regelgevingskosten evenredig over het jaar verdeeld zouden zijn.

We zijn blij met de plannen van de Nederlandse overheid om gezamenlijk de strijd tegen financiële criminaliteit aan te gaan en een bredere samenwerking te realiseren tussen banken, handhavingsinstanties en toezichthouders, in zowel nationaal als Europees verband. Na de aankondiging bij Q4 over onze activiteiten om financiële criminaliteit op te sporen, hebben we ons CDD-herstelactiviteiten gecentraliseerd en geïntensiveerd. Er zijn nu meer dan 1000 medewerkers volledig hieraan gewijd en dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. DNB heeft onlangs bepaald dat we al onze particuliere klanten in Nederland moeten doorlichten. Als gevolg hiervan nemen we hiervoor verdere maatregelen en breiden we onze CDD-herstelactiviteiten uit. We hebben hiervoor een additionele voorziening getroffen van EUR 114 miljoen. In het algemeen zullen we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Sancties, zoals een aanwijzing, boetes, kunnen worden opgelegd door de autoriteiten.

De toezichthouder richt zich op regelgeving over kapitaal en we verwachten dat dit ook in de toekomst impact zal blijven hebben. Ons kapitaalbeheer is een weerspiegeling van de huidige economische vooruitzichten, verwachtingen omtrent door de toezichthouder gestelde eisen en ons beleid voor bestendig dividend. Onze kapitaalpositie blijft sterk. De Basel IV CET1-ratio bleef nagenoeg onveranderd vergeleken met eind 2018, exclusief de winst over het eerste halfjaar van 2019. Het interimdividend is vastgesteld op EUR 0,60 per aandeel; dit is een uitkering van 50% van de winst over het eerste halfjaar en daarmee in lijn met vorig jaar. Ons kapitaal valt binnen de gestelde bandbreedte en we verwachten goed gepositioneerd te zijn om bij de publicatie van de jaarresultaten aanvullende uitkeringen van meer dan 50% van de winst te overwegen.

De rente bleef in het tweede kwartaal dalen, wat vooral invloed heeft op de spaarmarges. We nemen maatregelen door ons te richten op de marges, nieuwe inkomstenbronnen te ontwikkelen en door scherp op de kosten te letten. We blijven ons richten op onze doelstellingen in deze uitdagende omgeving.”

Documenten

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO