ABN AMRO Foundation

handen dragen wereld

ABN AMRO Foundation is een stichting die invulling geeft aan de maatschappelijke betrokkenheid van de bank. Dat doen we door medewerkers, producten en middelen in te zetten; op vrijwillige basis en zonder commercieel belang. Zo dragen we samen bij aan een betere wereld.

In 2015 organiseerde ABN AMRO Foundation 353 vrijwilligersprojecten en zetten ABN AMRO medewerkers zich 10.045 keer vrijwillig in voor sociale projecten. Van coaching voor startende (micro-)ondernemers tot lees- en rekenhulp op basisscholen.

Partner van de Toekomst

We willen blijven investeren in de toekomst, maatschappelijk betrokken zijn. Daarom heeft ABN AMRO voor haar sponsoring- en foundation activiteiten een leidraad gekozen: ‘Partner van de Toekomst’. We helpen mensen, van jong tot oud, bij het ontdekken, het ontwikkelen en bekronen van hun talent. Bij deze activiteiten zetten medewerkers van ABN AMRO zich altijd als vrijwilliger in. Samen kunnen wij een verschil maken. Als Partner van de Toekomst geven we talenten een duwtje in de rug en ondersteunen we initiatieven op het gebied van kunst & cultuur, educatie, ondernemerschap en sport.

ABN AMRO Foundation en CAO

Medewerkers van ABN AMRO kunnen één werkweek per jaar verlof opnemen voor vrijwilligerswerk. Dit is vastgelegd in de CAO.

ANBI-status

De Stichting ABN AMRO Foundation heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8107.98.839.

Bestuurssamenstelling

Beloning

Het bestuur ontvangt geen beloning. Wel hebben ze recht op vergoeding van de kosten, die ze maken om hun functie uit te oefenen. Bekijk het jaarverslag van 2015​ (PDF 3 MB).

Contact

ABN AMRO Foundation

PAC HQ 9146
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

Bezoekadres
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

foundation@nl.abnamro.com