Samen op weg naar een circulaire economie

Bekijk de video

Door de coronacrisis zijn we met een andere bril naar ons consumentengedrag gaan kijken. Het belang van een circulaire economie was misschien nog nooit zo duidelijk. Voor consumenten en bedrijven is dit hét moment om aan te haken. Voor ons allemaal is er een wereld te winnen.

Circulaire producten, steeds alledaagser

Steeds meer consumenten kiezen voor circulaire producten, steeds meer bedrijven schakelen om naar circulaire productie. Daardoor wordt circulariteit steeds alledaagser. Misschien doe je op dat gebied al meer dan je zelf doorhebt. Je levert je lege flessen in, je laat je kleren repareren, je koopt een tweedehandsauto – het draagt allemaal bij aan een maatschappij zonder afval en verspilling en dat is precies waar het bij circulariteit om gaat.

Een circulaire economie doen we samen

Terwijl jij als consument bewuste keuzes maakt in je dagelijks leven, werken talloze bedrijven in Nederland aan initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie. ABN AMRO steunt deze bedrijven met advies en financiering. Eind dit jaar willen we 100 circulaire deals afsluiten. Zo dragen we samen ons steentje bij aan de circulaire economie. En die komt steeds dichterbij, stapje voor stapje.

Op weg naar 100 circulaire deals

ABN AMRO steunt initiatieven van het bedrijfsleven waardoor de circulaire economie dichterbij komt. We hebben in 2017 een belofte gedaan om eind dit jaar 100 ‘circulaire deals’ afgesloten te hebben. We zijn aardig op weg. Hieronder lees je meer over een aantal bedrijven die we nu al steunen bij hun circulaire productie.

Wat is een circulaire economie?

Bij een circulaire economie gaat het erom dat producten en onderdelen hun waarde behouden en dat grondstoffen worden hergebruikt. Afgedankte producten worden niet weggegooid maar zo veel mogelijk gerepareerd of hergebruikt, of verwerkt tot nieuwe producten of grondstoffen. Zo ontstaat een gesloten kringloop zonder afval en verspilling. Het tegenovergestelde van een circulaire economie is een lineaire economie, waarin het produceren, gebruiken en weggooien van producten centraal staat.

De 9 R’en van circulariteit

Wie zich verdiept in de circulaire economie, merkt al gauw dat de letter ‘R’ daarin een centrale rol speelt. De ‘9 R’en’ vormen samen een model waarmee je de verschillende vormen van circulariteit kunt beschrijven. Van Refuse tot Reuse en van Repair tot Recycle. Alle circulaire bedrijven hebben één of meer van deze R’en tot onderdeel gemaakt van hun businessmodel. Hieronder lees je waar de 9 R’en voor staan. De volgorde is niet toevallig: er is verloop van niet bewerkelijk (Refuse) naar zeer bewerkelijk (Recover).

Refuse
Voorop staat altijd de vraag: is de aanschaf of ontwikkeling van een product of het gebruik van een bepaalde grondstof überhaupt wel nodig? Zo niet: laat het achterwege.
Reduce
Beperk het gebruik van grondstoffen. Zoek naar mogelijkheden om bij het productieproces minder grondstoffen in te zetten.
Reuse
Dit gaat om hergebruik van producten als geheel. Hierdoor ontstaat een markt voor tweedehands producten.
Repair
Is een product stuk of afgedankt? Gooi het niet weg, maar laat het repareren. Liefst bij jou in de buurt, om de milieu-impact te beperken.
Refurbish
Het opknappen van producten. Gebruikte artikelen zoals laptops of tablets worden steeds vaker hersteld en daarna opnieuw verkocht.
Remanufacture
Hierbij worden nieuwe producten gemaakt van (onderdelen van) oude producten. Hieronder valt ook het reviseren van motoren of machines.
Repurpose
Een product hergebruiken met een ander doel. Designers houden hier steeds meer rekening mee bij het vormgeven van producten en onderdelen.
Recycle
Verwerking en hergebruik van materialen. In Nederland wordt relatief veel gerecycled vergeleken bij andere landen.
Recover
Hierbij gaat het om energieterugwinning uit materialen. Afvalverbranding zonder energieterugwinning is uit den boze in een circulaire economie.

ABN AMRO en de circulaire economie

Als bank heeft ABN AMRO een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en de planeet. Met onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ kiezen we daarom voor een duurzame koers. De circulaire economie is daarin een van onze speerpunten.

In gesprek met klanten

Met onze klanten gaan we in gesprek over het verduurzamen van hun bedrijf. Circulariteit is een vanzelfsprekend onderdeel van die gesprekken. Zo komen circulaire deals tot stand. Dit jaar willen we er daar minstens 100 van afsluiten, met een totale waarde van 1 miljard euro. Deze initiatieven moeten leiden tot een vermindering van 1 miljoen ton CO2-uitstoot.

Samen met de klant

Tijdens onze Business Innovation Workshops gaan we samen met ondernemers op zoek naar manieren om circulariteit te integreren in hun dagelijkse processen. Zo werken we samen met onze klanten aan de circulaire economie.

Meer over onze Business Innovation Workshops

Circulair inkopen

Als grote onderneming is ABN AMRO een grote inkoper van talloze producten en diensten. Van kantoorartikelen tot koffie en van kantoorruimtes tot automatisering. Bij het inkopen kijken we niet alleen naar de laagste kosten. In de selectie van leveranciers spelen ook duurzaamheid en circulariteit een rol.

Meer over Circulair inkopen

Het goede voorbeeld geven, met Circl

Drie jaar geleden opende Circl zijn deuren, het circulaire paviljoen van ABN AMRO op de Zuidas. Circl is helemaal gebouwd volgens circulaire principes. Hoogwaardig hergebruik van materialen staat daarbij voorop. Ook wordt er gestreefd naar energieneutraal gebruik en wordt er nauwelijks afval geproduceerd.

Meer over Circl

Kantoren worden circulair

Onze eigen kantoren zijn al heel duurzaam, maar gaan de komende jaren nog veel meer veranderen. Met ons nieuwe interieurconcept GREENE worden kantoren duurzaam en circulair ingericht, met materialen die een tweede leven hebben gekregen.

Meer over onze kantoren

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over duurzaamheid