Social Impact Bond: investeren in een ander

Social Impact Bond Utrecht Bekijk de video

De Social Impact Bond is een veelbelovend financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Een zakelijke impuls voor sociale projecten, die investeerders een kans biedt om sociale projecten te steunen én rendement te behalen. Kortom: Social Impact Bonds bewijzen dat duurzaam ondernemen ook financieel aantrekkelijk kan zijn.

De winst van Social Impact Bonds

Een Social Impact Bond (SIB) biedt overheden meer mogelijkheden om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In plaats van subsidies te verstrekken, gaan ze op projectbasis een hechte samenwerking aan met uitvoerders, investeerders en soms intermediairs. Hierbij gaan ze uit van resultaten op de lange termijn, zowel duurzaam als financieel. Daarom worden er duidelijke afspraken over de doelstellingen gemaakt.

Private investeerders dragen het financiële risico, maar kunnen daar ook voor beloond worden. Aan het eind van een SIB-traject meet een onafhankelijke partij als Panteia of Deloitte of de gestelde doelen zijn behaald. Is dat niet gelukt, dan zijn de investeerders hun geld kwijt. Als het project echter een succes is, betaalt de overheid de investeerders terug met rendement.

Social Impact Bonds versus subsidies

Vergeleken met een subsidie heeft een SIB een aantal voordelen: 

Overheden investeren zonder financieel risico
Met een SIB kunnen overheden maatschappelijke vraagstukken aanpakken, zonder zelf het financiële risico te dragen. Ze betalen pas na afloop van een project en bovendien alleen in het geval van succes. Zo kunnen overheden budgetneutraal een maatschappelijk doel realiseren. 

Focus op maatschappelijke resultaten
Vanwege de samenwerking tussen investeerders en overheid is het belangrijk om duidelijk af te spreken op welke maatschappelijk prestaties wordt uitbetaald, en hoe dat precies wordt gemeten. Zo worden projecten beoordeeld op positieve effecten en harde resultaten, in plaats van op beeldvorming. Zonder daarbij sociaal-politieke kwesties terug te brengen tot kille rekensommen. 

Meer ruimte voor innovatie
Het contract met de gemeente is in een SIB minder strikt. De sociale ondernemer of stichting die het project uitvoert, krijgt meer vrijheid om zelf te bepalen op welke manier deze de gestelde doelen wil bereiken. Als het project niet goed loopt, is er genoeg ruimte om gaandeweg bij te sturen. Hierdoor krijgt innovatie in de publieke sector meer kans.

Welke SIB’s zijn er?

Op dit moment zijn er in Nederland zeven SIB’s actief, waarvan ABN AMRO er in vijf heeft geïnvesteerd. Drie daarvan hebben als doelstelling jongeren naar werk te begeleiden. 

 1. SIB Buzinezzclub Rotterdam
  De eerste Social Impact Bond werd ondertekend op 19 december 2013 in Rotterdam, waar Start Foundation en ABN AMRO samen 680.000 euro investeerden in de Buzinezzclub. Deze organisatie streeft ernaar jonge Rotterdammers met een uitkering aan een baan, opleiding of eigen onderneming te helpen. De deelnemers doorlopen een intensief traject, met groepstrainingen, workshops en stages. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van een uitgebreid netwerk, krijgen ze persoonlijke coaching van professionals uit het werkveld en worden ze zelfs na hun tijd bij de Buzinezzclub nog een jaar begeleid. Door deze aanpak groeien deelnemers sneller dan gemiddeld uit de uitkering. Van het geld dat daarmee wordt bespaard, betaalt de overheid investeerders terug.
 2. SIB Buzinezzclub Utrecht
  Na het succes in Rotterdam, werd eind 2015 de tweede Social Impact Bond ondertekend in Utrecht. Opnieuw met de Buzinezzclub. In deze SIB wordt met de jongeren maar liefst drie jaar aan een succesvolle toekomst getimmerd. Ook als jongeren hun baan weer verliezen kunnen ze rekenen op de Buzinezzclub. Dankzij de unieke aanpak creëert deze SIB stabiliteit en een toekomstperspectief voor jongeren die daar grote behoefte aan hebben. 
 3. De eerste landelijke SIB: Werk na Detentie
  Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en het Oranje Fonds investeren samen ruim 1,2 miljoen euro om ex-gedetineerden aan het werk te helpen. Hierdoor is de kans kleiner dat ze terugvallen op crimineel gedrag en hebben ze minder lang een uitkering nodig. 
 4. SIB Buzinezzclub Eindhoven
  In juni 2016 werd de eerste Social Impact Bond in de gemeente Eindhoven ondertekend. De Buzinezzclub en Start Foundation investeren ruim 1,7 miljoen euro om lokale jongeren naar werk te begeleiden. In Eindhoven kunnen tot 2019 jaarlijks zo’n 100 Eindhovense jongeren kosteloos deelnemen aan het intensieve programma van de Buzinezzclub. 
 5. SIB Boas Werkt, Enschede
  De gemeente Enschede kent een relatief hoge werkloosheid, terwijl buurgemeenten in Duitsland juist kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Ondanks de korte afstand hebben maar weinig Enschedeërs een baan in ons buurland. Sociaal ondernemer Boas Werkt wil hier verandering in brengen, samen met de Duitse vakmanschool (die Kreishandwerkerschaft). De totale investering is 1,2 miljoen euro. ABN AMRO en de Start Foundation nemen allebei de helft voor hun rekening.

ABN AMRO adviseert vanuit ervaring

In 2013 introduceerde ABN AMRO de eerste Social Impact Bond in Europa. De afgelopen drie jaar hebben we verschillende SIB’s opgezet en hierin geïnvesteerd. De kennis die we daarmee hebben opgedaan, delen we via blogs, publicaties en lezingen. 

ABN AMRO Public Sector Clients helpt gemeenten om SIB’s tot stand te brengen. We investeren ook in SIB’s via het ABN AMRO Social Impact Fonds. Daarnaast brengen we geïnteresseerde partijen in contact met aanbestedingsdeskundigen, Nederlandse gemeenten die al eerder deelnamen aan een SIB-traject of Engelse collega’s die ervaring hebben met de aanbesteding van een SIB.

We vertellen u graag meer over SIB’s

Bent u sociaal ondernemer, investeerder of werkt u bij de overheid? En ziet u mogelijkheden om maatschappelijk een verschil te maken met Social Impact Bonds? Laat het ons weten via social.impact.bonds@nl.abnamro.com.

Downloads

Meer informatie