Hoe financier je duurzame bedrijven?

Zonnepanelenparken, een ontwikkelaar van getijdenenergiesystemen en een onderneming die ledverlichting aan bedrijven verhuurt. Voorbeelden van innovatieve duurzame projecten die ABN AMRO financiert. Binnen de Sustainable Finance Desk bundelt de bank de specialistische kennis die nodig is om deze financieringen goed te kunnen beoordelen.

Er ontstaan in Nederland steeds meer duurzame bedrijven en projecten. Vaak is financiering nodig om te groeien. Het innovatieve karakter van de initiatieven vraagt om niet zomaar een lening, maar om specialistische financiering. ‘De nieuwe businessmodellen vereisen andere kredietstructuren en kennis van specifieke risico’s,’ zegt Hein Brekelmans, hoofd van de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. De bank startte de desk vorig jaar om de specialistische kennis binnen de bank met betrekking tot financieringen te bundelen. ‘De Sustainable Finance Desk verbindt onze relatiemanagers, financieringsspecialisten en risicomanagers met ervaring in duurzame financieringsaanvragen. De kennis die we opdoen in de verschillende regio’s en sectoren is zo beter beschikbaar.’ Dat helpt om zakelijke klanten beter en sneller te helpen bij het realiseren van duurzame projecten, zegt Brekelmans. ‘Ook is de desk een eerste aanspreekpunt voor bedrijven die financiering nodig hebben voor hun duurzame activiteiten. Ze krijgen daarmee snel toegang tot al onze kennis op dit gebied.’ 

Kennis ontsluiten

Relatiemanagers van de bank weten de desk inmiddels goed te vinden. Ook bedrijven kloppen bij de desk aan. Brekelmans coördineert de diverse financieringsaanvragen en verbindt partijen met elkaar. ‘Een relatiemanager die overlegt met een klant die een duurzaam zonnepanelenproject wil starten in het zuiden breng ik in contact met een relatiemanager in een andere regio die al eerder betrokken was bij het financieren van een vergelijkbaar project.’ Zo wordt de kennis die ABN AMRO opdeed bij de financiering van een biomassa centrale in Noord-Brabant nu ingezet voor een nieuwe aanvraag elders in het land. Daarnaast ontsluit de desk kennis van diverse bedrijfsonderdelen binnen ABN AMRO. ‘De ervaring van ABN AMRO met de financiering van omvangrijke internationale offshore windparken gebruiken we om de kleinere projecten op land te financieren.’ Daarnaast overleggen de specialisten van de desk ook regelmatig met andere banken. Bijvoorbeeld over de structuur van de financiering van een typisch circulair verdienmodel. Brekelmans: ‘Ik merk dat de scherpe randjes van de concurrentie wat vervagen, door het hogere doel dat we met z'n allen nastreven. Een goede zaak.’

Circulaire economie

De Sustainable Finance Desk richt zich op financieringen van projecten tot circa 25 miljoen euro. Het moet gaan om duurzame projecten die voldoende comfort bieden voor de bank, bijvoorbeeld door de inzet van bewezen technologie. Brekelmans: ‘We kijken met veel interesse naar projecten die aansluiten bij de circulaire economie. Anders dan in traditionele bedrijfsmodellen waarin grondstoffen worden omgezet in producten die je aan het einde van hun levensduur weggooit, draait het in de circulaire economie om hergebruik van grondstoffen en producten.’ Voor de nieuwe businessmodellen is innovatieve financiering nodig. ‘Vaak gaat het om projectfinanciering, waarbij niet het onderpand maar de kasstroom die de activiteiten genereren cruciaal is. Onze financieringsspecialisten hebben daarom veel kennis van gedetailleerde waardering van contracten en patenten, uitdagende financieringsstructuren en kasstroomanalyses. Deze kennis is bijvoorbeeld benut in de financiering van het Nederlandse LEDsEnable. Dit bedrijf verhuurt energiezuinige verlichting aan bedrijven. Bedrijven in het industriegebied Chemelot leasen de lampen en betalen niet voor het bezit, maar voor het gebruik.’

Duurzame projecten mogelijk maken

Brekelmans geeft aan dat duurzame projecten - zeker circulaire - vragen om een andere kijk op financieren. ‘Dat is soms omdenken voor bankiers. Daarom geven we veel presentaties over circulaire bedrijven. Een aansprekend voorbeeld vind ik beddenfabrikant Auping dat in de toekomst ook bedden wil gaan leasen aan consumenten. De klant betaalt voor het gebruik, het bed blijft eigendom van Auping, ook wel ”slapen-as-a-service” genoemd. Bij de financiering van as-a-service-modellen is de afwijkende kasstroom belangrijk; een gestage kleine stroom van huurinkomsten in plaats van een groot bedrag bij verkoop. Daarnaast gaat het om de waardering van de restwaarde van grondstoffen. Hoe recycle je de onderdelen van een bed en wat levert dit op? Idealiter worden reststromen kasstromen. De matrassen gaan immers weer retour naar Auping. Net als bij reguliere financiering is risicomanagement belangrijk, benadrukt Brekelmans. De bank is vaak bereid een extra stap te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van bevoorschotting en looptijd. Verder zijn we soms bereid genoegen te nemen met minder financieel rendement bij aansprekende projecten. We vinden het belangrijk om kennis op te bouwen en daardoor meer duurzame projecten mogelijk te maken.’

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hein Brekelmans.