Circl: internationaal uithangbord voor circulaire innovatie

Op 5 september 2017 opende Circl haar deuren: het veelzijdige circulaire paviljoen van ABN AMRO. Dit unieke gebouw is een echte blikvanger op de Zuidas, maar niet alleen vanwege het opvallende design vol hout en glas. Circl is namelijk gebouwd vanuit een circulaire visie. Hierbij staat hoogwaardig hergebruik van materialen centraal, wordt gestreefd naar energieneutraal gebruik en bestaat er nauwelijks afval.

Circulaire economie in een notendop

Een kleine geheugenopfrisser: in een circulaire economie gaan we zuiniger om met onze slinkende grondstoffenvoorraad door producten zo veel mogelijk te recyclen. Anders dan in het huidige lineaire model – waarin we spullen maken, gebruiken en weggooien – ontwerpen we nieuwe producten op zo’n manier dat ze makkelijker te hergebruiken zijn. Met duurzame productie stoten we bovendien minder broeikasgassen uit. Alles bij elkaar opgeteld leidt deze kringloop tot een beter milieu, gezondere samenleving en duurzamere economie

Duurzaam tot in het kleinste detail

Bij de ontwikkeling van Circl was het doel om de planeet zo min mogelijk te belasten. Daarom is in de ontwerpfase al nagedacht over montage in de bouw en demontage na gebruik. Daarnaast hebben veel onderdelen van het gebouw al een leven achter de rug. Zo bestaat het isolatiemateriaal in het plafond uit 16.000 oude spijkerbroeken, komen de kozijnen van vergaderruimtes uit oude kantoren en is het meubilair eerder door ABN AMRO gebruikt en hersteld.

 

Andere grondstoffen - van het hout van de constructie tot het aluminium van de gevelpanelen - kunnen in de toekomst volledig worden hergebruikt. De 500 zonnepanelen op het dak produceren meer dan genoeg stroom voor Circl en in het pand gebruiken we geen wisselspanning maar gelijkstroom. Zo wordt energieverlies door omzetting beperkt. De indrukwekkende daktuin biedt vlinders, bijen en vogels alle ruimte die ze nodig hebben.

Ontmoetingsplaats voor duurzame denkers en doeners

Circl is naast een schoolvoorbeeld van circulaire bouw ook hét trefpunt voor duurzame ‘movers en shakers’. Een living lab, waar goede ideeën over duurzaamheid en circulariteit een podium krijgen. Van klanten tot collega’s en van buurtbewoners tot voorbijgangers: iedereen is welkom om er in gesprek te gaan over een duurzamere invulling van de economie. We organiseren er zelf regelmatig programma’s rond duurzame thema’s. Daarnaast zijn onze vergader-, horeca- en expositiefaciliteiten openbaar toegankelijk.

Samen circulair

Circulair bouwen is wereldwijd in opkomst, maar was ten tijde van de bouw van Circl nog vrij onontgonnen gebied. Om het paviljoen met succes te ontwikkelen en zo een internationale voortrekkersrol te nemen, waren hechte partnerships onmisbaar. Daarom werkten we met architecten, adviseurs, TU Delft en leveranciers intensief samen aan een nieuwe generatie duurzame oplossingen. 

Het indrukwekkende paviljoen aan het Gustav Mahlerplein is het ultieme praktijkvoorbeeld van onze duurzame inspanningen. Met dit bijzondere project dagen we de samenleving, de markt en onszelf uit om de wereld steeds circulairder te maken. 

''Circl sluit perfect aan op de duurzaamheidsambities van ABN AMRO, zoals vastgelegd in onze Missie 2030. Daarmee zetten we vol in op verduurzaming van woningen en kantoren waarvoor we leningen hebben verstrekt. We streven ernaar om deze voor 2030 naar gemiddeld energielabel A te brengen. Door circulaire verdienmodellen toe te passen en faciliteren, willen we nóg meer bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving.''-- Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO

Interessante artikelen