ABN AMRO stimuleert circulaire economie

ABN AMRO stimuleert de overgang naar een circulaire economie en gaat proactief in gesprek met klanten die de stap naar een circulair businessmodel willen maken. Maar wat is een circulaire economie? Een circulaire economie gaat bewuster en efficiënter om met energie en grondstoffen. Dat gebeurt door de keten 'maken-gebruiken-weggooien' van producten te veranderen in een keten waarbinnen het afval van de ene partij, de grondstof van de andere partij wordt.

De risico’s op schaarste worden beperkt door innovatief (her-) gebruik van energie, producten, onderdelen en grondstoffen. Innovaties en kwaliteitsverbetering verlengen de levensduur van producten en vergroten het aantal toepassingen. Circulaire bedrijfsmodellen dragen dus bij aan innovatie, een stabiele economie en een duurzame samenleving.

Een bank met impact

Om impact te maken en het doel van een circulaire economie daadwerkelijk te bereiken, is thought leadership niet voldoende. Het vraagt om action leadership. We experimenteren daarom met het financieren van nieuwe bedrijfs- en eigendomsmodellen. Hiermee combineren we inzichten in circulaire bedrijfsmodellen met onze kennis van financiële producten en risicobeheer. Samen met onze klanten willen we in 2020 drie doelen bereiken:

  • 1 miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen financieren,
  • 100 circulaire financieringen,
  • 1 miljoen ton minder CO2 uitstoten.

ABN AMRO begeleidt klanten richting duurzaamheid

Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen, adviseert ABN AMRO klanten zo goed mogelijk over duurzame bedrijfsmodellen. Dit doen we op vier manieren:

  1. We onderzoeken de financieringsbehoeften, -kansen en -risico’s van circulaire bedrijfsmodellen. Door actief in gesprek te gaan met onze klanten, maken we gedegen analyses en realistische risico-inschattingen.
  2. We delen kennis via publicaties, rondetafelsessies en individuele bedrijfsadviezen.
  3. We verstrekken financieringen voor circulaire bedrijfsactiviteiten. Waar dat niet met bestaande producten en diensten kan, zoeken we met onze klanten naar oplossingen. 
  4. We stimuleren de ontwikkeling van circulaire productie. Onder andere door in ons inkoopbeleid rekening te houden met hergebruik en de aanschaf van circulaire producten.

Banken verenigd voor circulaire economie

Door bestaande producten te recyclen en nieuwe zó te maken dat we ze eenvoudiger kunnen hergebruiken, verbruiken we minder grondstoffen en zijn we op den duur minder afhankelijk van natuurlijke bronnen. Uiteraard is dit beter voor milieu en samenleving, maar uiteindelijk besparen we er ook geld mee. ABN AMRO, ING en Rabobank werken samen met MVO Nederland​ (PDF 243 KB) om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Deze transitie is een stimulans voor de economie.

Om de financiering van de circulaire economie wereldwijd beter inzichtelijk te maken en aan te jagen lanceerden de banken gezamenlijke financieringsrichtlijnen voor de circulaire economie. Dit doen zij vanuit de ambitie om een gemeenschappelijk raamwerk voor financiering van de circulaire economie te creëren

Interessante artikelen uit onze nieuwsbrief