Slim bankieren met Artificial Intelligence

ABN AMRO experimenteert volop met Artificial Intelligence (AI). Deze technologie ontwikkelt zich exponentieel: steeds meer fintechs en grotere bedrijven brengen innovatieve concepten op de markt. Net als andere banken zien wij de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie kan opleveren. Daarom onderzoeken we hoe we onze klanten ermee kunnen helpen, maar ook hoe medewerkers AI kunnen inzetten om klanten beter van dienst te zijn. Altijd met de klantwens voorop.

Wat is Artificial Intelligence precies?

Artificial Intelligence (AI) is een verzameling technologieën die samen de menselijke intelligentie nabootsen, of zelfs overstijgen. Denk aan vaardigheden als voorspellen, leren en redeneren. Maar dan met de schaalvoordelen van een computer. Bijvoorbeeld computers die spraak en tekst begrijpen of objecten en gezichten op foto’s herkennen. Tel daar ‘machine learning’ bij op, zelflerende machines, en je hebt alle middelen waarmee je iets zou kunnen creëren wat onze intelligentie te boven gaat.

Kunstmatige intelligentie binnen de financiële wereld

Binnen de financiële sector zijn twee vormen van AI denkbaar. De eerste zijn toepassingen die de bankmedewerker helpen zijn werk beter te doen. Denk aan slimme virtuele assistenten of software die zeer geavanceerde risicoanalyses uitvoert. Daarnaast zijn er technologieën die direct contact hebben met de klant. Banken investeren miljoenen in dit soort AI-systemen: denk aan een zelflerende klantenservice-app of de inzet van chatbots. Ook ABN AMRO is een van de banken die met de technologie experimenteert, en uitzoekt welke waarde het kan opleveren.

Gouden tijden voor kunstmatige intelligentie

AI-toepassingen worden steeds geavanceerder, persoonlijker en proactiever. Er zijn drie oorzaken waarom die de omstandigheden juist nu zo gunstig zijn:

  • Interactie: Vroeger waren toetsenbord en muis de enige middelen om met een computer te communiceren. Dat is nu wel anders. We werken met spraakherkenning, mobiliteitstracking als gps en wifi, en zelfs interpretatie van gebaren.
  • Intelligentie: AI wordt steeds slimmer. De rekenkracht van computers neemt exponentieel toe. In combinatie daarmee maken ontwikkelingen in ‘machine learning’ bovendien steeds geavanceerdere toepassingen mogelijk.
  • Data: Kunstmatige intelligentie wordt gevoed door data. Dankzij sociale netwerken, smartphones en IoT-devices bestaat daar een heleboel van. Sterker nog: de hoeveelheid data gaat steeds harder groeien.

ABN AMRO experimenteert om te leren

Om te ontdekken waar de meeste waarde zit, is verder experimenteren noodzakelijk. Dat geldt voor bestaande diensten, maar ook voor nieuwe kansen en zelfs voor innovaties buiten ons bedrijfsmodel. We onderzoeken hoe we het werk van onze medewerkers makkelijker kunnen maken. En hoe de klant van kunstmatige intelligentie kan profiteren. Neem ABN AMRO’s Grip: onze financieel advies-app. Deze slimme digitale assistent geeft klanten inzicht in inkomsten en uitgaven. Hoeveel er gespaard moet worden voor de zomervakantie bijvoorbeeld, of hoe hoog het minimale bedrag op de huishoudrekening moet zijn.

Verder bekijken we niet alleen welk advies we geven, maar ook hoe we dat brengen. Denk aan Facebook Messenger als nieuwe vorm van klantinteractie. Daarnaast onderzoeken we hoe we relatiemanagers kunnen helpen om hun klanten proactiever te bedienen met slimme analyses. En we automatiseren tijdrovende en eentonige handmatige processen door ze aan computers over te laten. Activiteiten rondom risicoanalyses en fraudedetectie bijvoorbeeld; dankzij AI kunnen we kleine veranderingen in patronen opsporen, hoe groot de databerg ook is.

De klant bepaalt de toekomst

Of deze toepassingen van kunstmatige intelligentie er echt gaan komen, ligt aan de klant. Is hij bereid zich aan te passen? Accepteert hij de hulp van een computer? Hoe dan ook zijn informatiebescherming en gebruikersveiligheid uiteraard topprioriteiten. We blijven experimenteren met de ongekende rekenkracht van robots, al gaan we natuurlijk niet verder dan de klant wil. Maar door nu onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Artificial Intelligence, kunnen we later de beste keuze maken.