Blockchain: de financiële wereld op z’n kop

Blockchain is the next big thing. ABN AMRO is een van de banken die tijd, geld en energie investeert in deze innovatieve technologie. Dit doen we door alle bedrijfsonderdelen opnieuw te bestuderen en te onderzoeken hoe we deze kunnen verbeteren met blockchain. Met kennis en experts die we in huis hebben, maar ook met andere banken, partners en blockchain-bedrijven. Samen ontdekken we welke invloed blockchain kan hebben op de financiële wereld.

Van internetbankieren naar blockchain

Bitcoin was de eerste virtuele valuta die gebruik maakte van blockchain technologie in 2009. Al gauw bleek dat de techniek áchter bitcoin de financiële sector flink kon opschudden. De Blockchain-technologie heeft de potentie om het wereldwijde transactieverkeer, zo niet het hele financiële systeem opnieuw uit te vinden. 

De invloed van blockchain op ons leven is mogelijk net zo groot als de veranderingen die de komst van internet met zich heeft meegebracht. Internet heeft elk aspect van ons leven veranderd, ook hoe we bankieren. Echter, dit was een geleidelijk proces: bij elke technologische ontwikkeling pasten we onze manier van werken iets verder aan. De invloed van blockchain zal geen proces zijn waar we ons geleidelijk op kunnen aanpassen. Ons huidige bedrijfsmodel is door deze technologie straks misschien wel achterhaald. Daarom moeten we onszelf nu opnieuw uitvinden.

Wat is blockchain precies?

Een blockchain bestaat uit een netwerk van computers die een collectief, gedecentraliseerd grootboek handhaven. Dit wordt ook wel een distributed ledger genoemd. Je kunt er ‘waarde’ in opslaan en mee overdragen. Denk hierbij aan (digitaal) geld, maar ook aan contracten onroerend goed of stemmen tijdens een verkiezing bijvoorbeeld. 

Een belangrijke toepassing is het ‘smart contract’: alle voorwaarden van een overeenkomst worden hierin vastgelegd (geprogrameerd). Deze contracten handhaven zichzelf en heffen zo de noodzaak van een controlerende, derde partij zoals een notaris op.

Blockchain vergroot het vertrouwen

Bij een wijziging in het grootboek moeten alle computers uit het netwerk deze wijziging onafhankelijk van elkaar goedkeuren. Wordt een server gehackt, dan herkennen andere ‘nodes’ (onderdelen van het netwerk) deze afwijking en blokkeren ze de transactie. Hoe meer nodes een blockchain telt, hoe veiliger de transactie. Diverse soorten transacties kunnen op deze manier veilig en transparant worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van een derde partij.

Een nieuwe rol voor banken

Wanneer je op dit moment geld overmaakt van jouw rekening naar de rekening van iemand anders, dan ontvangt deze persoon eerst de informatie over de transactie (een bijschrijving), maar de daadwerkelijke transactie vindt pas later plaats. Een bank overbrugt deze periode, waardoor je dit bedrag al wel kunt uitgeven. 

Blockchain werkt een stuk sneller: de informatie en waardetransactie worden tegelijk verwerkt, waardoor het risico afneemt. Banken worden door de komst van blockchain genoodzaakt zich voor te bereiden op een nieuwe functie omdat we op sommige vlakken straks misschien niet meer nodig zijn.

Wat doet ABN AMRO met blockchain?

ABN AMRO neemt alle bedrijfsonderdelen onder de loep. Op deze manier exploreren we het effect van blockchain op onze kernprocessen, producten en diensten: van hypotheken en risicomodellen tot betaalverkeer over de grens. Binnen verschillende sectoren werken we aan ‘what if’-scenario’s en pilots. We experimenteren bijvoorbeeld met de registratie van scheepsladingen in de haven van Rotterdam via een blockchain. Zo staat informatie over de lading niet langer bij verschillende partijen geregistreerd, maar is deze op één plek te controleren. En we onderzoeken hoe partijen, die betrokken zijn bij vastgoedtransacties, informatie kunnen vastleggen en uitwisselen op een blockchaintoepassing.

Samenwerken om te leren

De zoektocht naar kansen binnen blockchain doen we niet alleen. We gaan in zee met grote tech-bedrijven als IBM en de TU Delft, maar ook met jonge blockchain-spelers. Zo zijn we partnerships aangegaan met Digital Asset Holdings en Linux Hyperledger en zijn we lid van R3 om te werken aan de verdere ontwikkeling van de technologie.

De ontdekkingsreis gaat door

Onze zoektocht naar de perfecte toepassing van blockchain gaat door. Een spannende periode, want we werken op manieren waarop we niet eerder hebben gewerkt. Met een open blik blijven we experimenteren. Zo bereiden we ons voor op een aantal mogelijke scenario’s en wedden we in feite op meerdere paarden tegelijk. En wanneer de financiële wereld door blockchain transformeert, transformeren wij mee.

Eindeloze mogelijkheden

Blockchain kan de financiële wereld behoorlijk op z’n kop zetten, zo veel is duidelijk. Maar niet alleen het bankwezen moet z’n perspectief veranderen, blockchain heeft gevolgen voor elk type onafhankelijke derde. Denk aan verzekeraars, makelaars en notarissen. Bovendien geldt het voor alle soorten transacties. Valuta en handel, vastgoed en overeenkomsten, identiteitsbeheer en eigendomsbewijzen, loyaliteitsprogramma’s en verkiezingen: de mogelijkheden zijn bijna eindeloos.