Stichting Art & Heritage ABN AMRO

Als een van de oudste en grootste banken van Nederland heeft ABN AMRO een indrukwekkende collectie kunst en historische objecten verzameld. De stukken worden niet alleen gebruikt voor de inrichting van de kantoorgebouwen, maar ook beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen, bruiklenen, historisch onderzoek en publicaties. De unieke collectie is een afspiegeling van de maatschappelijke rol die de bank speelt, en heeft gespeeld.

Over de stichting

De verzameling kunst en historische objecten van ABN AMRO in stand houden, beheren en uitbreiden: dat is de doelstelling van de Stichting Art & Heritage ABN AMRO. De stichting ziet de collectie als een onderdeel van ons nationale erfgoed en maakt haar zo veel mogelijk toegankelijk voor een breed publiek. Bijvoorbeeld door kunstwerken en historische voorwerpen in gebouwen van de bank te exposeren en materiaal beschikbaar te stellen voor onderzoek. Ook geven we objecten in bruikleen aan toonaangevende musea en andere instellingen. 

Meer informatie over de Stichting

Kunstcollectie

De ABN AMRO-kunstcollectie vormt al decennialang een bron van inspiratie voor klanten, bezoekers en medewerkers. Bij ABN AMRO vinden we het belangrijk de collectie te delen met een groot publiek. Werken uit de kunstcollectie worden regelmatig uitgeleend aan musea in Nederland en daarbuiten, en getoond in tentoonstellingen binnen en buiten de bank. In onze projectruimte Circl.ART maken we vier tentoonstellingen per jaar met uitzonderlijk talent. Een keer per jaar wordt de ABN AMRO Kunstprijs uitgereikt, een prijs voor talent in Nederland, met een tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam en in Circl.ART.

Wilt u meer weten over de kunstcollectie of over de kunstprijs?

Historische collectie

De geschiedenis van een onderneming kan een bron van inspiratie zijn, van trots of verwondering, voor zowel het personeel als haar klanten en relaties. Elk bedrijf heeft zijn eigen geschiedenis en daardoor zijn eigen unieke erfgoed. ABN AMRO heeft ervoor gekozen deze onder te brengen in een speciale stichting, samen met de collectie hedendaagse kunst. Om deze te bewaren voor latere generaties, voor toekomstige medewerkers, klanten en publiek. 

Meer informatie over de Historische collectie