Circl.ART

'Natural' Constructions in Circl.ART, v.l.n.r. Melanie Bonajo, Marie-José Jongerius, Melanie Bonajo, Constant Dullaart en Persijn Broersen & Margrit Lukács
Foto: Gert Jan van Rooijen

‘Natural’ Constructions

Van 11 oktober 2018 t/m 11 januari 2019 is de groepstentoonstelling ‘Natural’ Constructions te zien in Circl.ART, de projectruimte van de ABN AMRO Kunstcollectie in CIRCL op de Zuidas.

‘Natural’ Constructions toont een selectie recente aankopen uit de ABN AMRO Kunstcollectie van werk van kunstenaars die op verschillende manieren refereren aan de maakbare wereld en aan de vraag hoe en of we die in stand moeten houden. Ze benadrukken de scheiding tussen natuur en cultuur ‒ die zelden zo diffuus was ‒ laten zien hoe we de natuur met geavanceerde technologie proberen te beheersen en houden ons een spiegel voor op het moment dat we dreigen weg te dromen in een schijnbaar ongerept paradijs.

Zo laten Persijn Broersen en Margit Lukács in 'Establishing Eden' zien dat het filmische ongerepte paradijs een constructie is door het in digitale flarden uiteen te laten vallen. Cristina Lucas toont alledaagse subtiele manipulaties door te onderzoeken hoe bedrijven kleur inzetten om in te spelen op emoties, en de surrealistische 'Screenshot Montages' van Anouk Kruithof maken ons bewust van de marketingstrategieën die ons kijken en oordelen voortdurend beïnvloeden. Hoe de effecten van technologische ontwikkelingen hun sporen nalaten in ons gedrag, signaleert Constant Dullaart in een even eenvoudig als klassiek beeldje van een modern gebaar. Wij hebben de wereld in de hand.

Tegenover de maakbare wereld staat onze verantwoordelijkheid voor de – al dan niet zelf geschapen – natuur. Zo fotografeerde Marie-José Jongerius de iconische palmbomen van Los Angeles, een aangelegd landschap dat allesbehalve duurzaam blijkt te zijn en dat zonder menselijk ingrijpen verloren gaat. Melanie Bonajo gaat nog een stap verder en pleit voor een nauwere verbinding met de natuur, waarmee we volgens de kunstenaar alle voeling hebben verloren. In haar filmstills en foto’s zet ze vraagtekens bij het kapitalistische vooruitgangsdenken, waarin de natuur is verworden tot een beheersbaar decor en mensen lijden aan spirituele armoede. Met beelden van rituele stammen en elf-achtige figuren verleidt ze ons te vertrouwen op onze intuïtie en natuurlijke krachten om zo weer één te worden met onze oorsprong.

De tentoonstelling bevat werk van Melanie Bonajo, Constant Dullaart, Persijn Broersen & Margrit Lukács, Marie-José Jongerius, Cristina Lukas en Anouk Kruithof.

Meer over Circl.ART

Kunst is voortdurend in beweging. Kunstenaars weten onconventionele verbindingen te leggen, durven te dromen en voelen als seismografen van onze tijd eerder aan wat er in de wereld speelt. Een vooruitziende blik en een vrije manier van denken liggen aan de basis van de circulaire economie. Daarom wil Circl.ART, de projectruimte van de ABN AMRO Kunstcollectie, een platform bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de kunst, kunst die de verbeelding prikkelt en inspeelt op maatschappelijke en actuele thema’s. Tegelijkertijd wil Circl.ART een podium bieden aan kunstenaars om een breed publiek te bereiken. Dat kunnen presentaties zijn van werk uit de ABN AMRO-collectie of van hedendaagse kunst met een focus op maatschappelijke onderwerpen als de circulaire economie, maar ook tentoonstellingen van jong en aankomend talent, onder meer als onderdeel van de ABN AMRO Kunstprijs.

Voor meer informatie, zie de archief programmering Circl.Art​ (PDF 873 KB).