Over de stichting

De verzameling kunst en historische objecten van ABN AMRO in stand houden, beheren en uitbreiden: dat is de doelstelling van de Stichting Kunst & Historisch Bezit ABN AMRO. De stichting ziet de collectie als een onderdeel van ons nationale erfgoed en maakt haar zo veel mogelijk toegankelijk voor een breed publiek. Bijvoorbeeld door kunstwerken en historische voorwerpen in gebouwen van de bank te exposeren en materiaal beschikbaar te stellen voor onderzoek. Ook geven we objecten in bruikleen aan toonaangevende musea en andere instellingen. 

Organisatie

De Stichting Kunst & Historisch Bezit ABN AMRO (fiscaal nummer 8223.03.118) is gevestigd in Amsterdam. Zes specialisten van de afdeling Kunst & Historisch Bezit van de bank voeren de activiteiten uit. Zij zijn in dienst van ABN AMRO. Vrijwilligers werken onder regie van de afdeling aan de historische collectie.

Financieel

De stichting heeft sinds eind 2011 de volledige eigendom van alle (deel)collecties kunst en historisch bezit van ABN AMRO. De leden van het stichtingsbestuur en de Raad van Advies krijgen geen vergoeding.

De stichting en ABN AMRO hebben afgesproken dat de bank alle kosten van de inzet en het behoud van de collecties op zich neemt. De stichting betaalt alleen de onkosten van vrijwilligers, eventuele aankopen en incidentele posten. Daartegenover staan de baten in de vorm van verkoopopbrengsten en rente. Deze staan in het onderstaande jaarverslag van de stichting van 2019.

Contact

Wilt u meer weten over de kunst- of historische collectie of de overige activiteiten van Stichting Kunst & Historisch Bezit? Neem dan per e-mail contact op.

Bezoekadres:
Eleanor Rooseveltlaan 1, Amstelveen
PAC: AM0090

Postadres:
Kunst & Historisch Bezit ABN AMRO
PAC AM0090 
Postbus 283, 1000 EA Amsterdam