ABN AMRO Cultuurfonds

Kunst en cultuur voor zo veel mogelijk mensen in Nederland toegankelijk maken: dat is het doel van onze partnerships. Bovendien moedigen we ondernemerschap in deze sector van harte aan. Om ook kleinere culturele instellingen te kunnen ondersteunen, hebben we in 2017 het ABN AMRO Cultuurfonds in het leven geroepen.

Wie kan een beroep doen op het ABN AMRO Cultuurfonds?

Elke instelling uit de culturele sector met een ANBI- of SBBI-status kan een bijdrage aanvragen.

De voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage

  • De realisatie van het project genereert impact. 
  • De aanvrager is een instelling, geen individu. 
  • Het project is niet van religieuze of politieke aard. 
  • Het betreft een innovatief, cultureel initiatief. 
  • Het gaat om een project binnen Nederland.
  • De maximum bijdrage is € 25.000,- voor een (deel)project.
  • De financiële bijdrage geldt voor maximaal één jaar. 
  • Per kalenderjaar kan per instelling maximaal één project worden aangevraagd.

Hoe vraag ik bijdrage aan?

Download het aanvraagformulier​ (PDF 506 KB) en stuur uitsluitend dit ingevulde formulier en de begroting naar: abnamrocultuurfonds@nl.abnamro.com. Vermeld de exacte juridische tenaamstelling van uw stichting op het aanvraagformulier. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren en aanvragen zonder begroting worden niet in behandeling genomen

Vul het aanvraagformulier kort en krachtig in, met maximaal 250 woorden per vraag. Aanvragen worden door drie leden van het Culturele Hart van ABN AMRO beoordeeld. Dit is een platform binnen ABN AMRO dat bestaat uit 35 medewerkers van verschillende disciplines, die in hun werk met de culturele sector te maken hebben. Over de uitslag van de aanvraag wordt geen correspondentie gevoerd. E-mails met meer bijlagen dan bovengenoemde worden niet in behandeling genomen. 

Termijn voor aanlevering van uw aanvraag en data van terugkoppeling. 
Voor 2020 kunt u op twee momenten een aanvraag indienen: 

  • Op aanvragen die u vóór 30 maart 2020 aanlevert, ontvangt u uiterlijk 30 april een reactie. 
  • Op aanvragen die vóór 30 september 2020 aanlevert, ontvangt u uiterlijk 31 oktober 2020 een reactie.

Toekenning van projecten 2020​ (PDF 42 KB)

Toekenning van projecten 2019​ (PDF 63 KB)

Toekenning van projecten 2018​ (PDF 68 KB)

Toekenning van projecten 2017​ (PDF 38 KB)

Vragen

Meer weten? Stuur dan een mail naar abnamrocultuurfonds@nl.abnamro.com.