ABN AMRO Cultuurfonds

Kunst en cultuur zijn een afspiegeling van onze samenleving en essentieel voor de individuele ontplooiing. Het verrijkt onze samenleving. Dit zijn belangrijk waarden voor ABN AMRO en dat is waarom wij al jarenlang betrokken zijn bij de culturele sector. Daarnaast willen wij met onze betrokkenheid het cultureel ondernemerschap bevorderen. Onze sponsoring zorgt ervoor dat kunst, muziek, design en theater een zo breed mogelijk publiek bereiken.

Maar meer dan sponsor, willen we partner zijn. We maken zo effectief mogelijk gebruik van de mogelijkheden van onszelf en van die van onze partners. Daarbij stellen wij onze kennis en ons netwerk beschikbaar. De praktijk wijst uit dat grotere instellingen en stichtingen beter in staat zijn fondsen te werven, subsidies te verkrijgen en bedrijven aan zicht te binden. ABN AMRO wil ook de kleinere culturele instellingen ondersteunen. Daarom is sinds 25 augustus 2017 het ABN AMRO Cultuurfonds in het leven geroepen.

Wie kan een beroep doen op het ABN AMRO Cultuurfonds?

Een bijdrage kan worden aangevraagd door alle instellingen uit de culturele sector met een ANBI of SBBI status.

De voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage

 • De realisatie van het project genereert impact;
 • Het betreft een aanvraag van een instelling, geen individu;
 • Van a-religieuze en a-politieke aard;
 • Het betreft een innovatief, cultureel initiatief;
 • Het is een project binnen Nederland;
 • De maximum bijdrage is € 25.000,- voor een (deel)project;
 • De financiële bijdrage geldt voor maximaal 1 jaar;
 • Per kalenderjaar kan per instelling maximaal 1 project worden aangevraagd.

Hoe kan ik een beroep doen op een bijdrage van het ABN AMRO Cultuurfonds?

Download het aanvraagformulier​ (PDF 506 KB) en stuur uitsluitend dit ingevulde formulier en de begroting naar: abnamrocultuurfonds@nl.abnamro.com.

 • Vermeld de exacte juridische tenaamstelling van uw stichting op het aanvraagformulier
 • Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren en aanvragen zonder begroting worden niet in behandeling genomen
 • Vul het aanvraagformulier kort & krachtig in, beperk het tot maximaal 250 woorden per vraag

Aanvragen worden door 3 leden van het Culturele Hart van ABN AMRO beoordeeld. Het Culturele Hart is een platform binnen ABN AMRO. Het bestaat uit 35 medewerkers uit verschillende disciplines die met de culturele branch te maken hebben. Over de uitslag van de aanvraag wordt geen correspondentie gevoerd. E-mails met meer bijlagen dan bovengenoemde worden niet in behandeling genomen. 

Termijn voor aanlevering van uw aanvraag en data van terugkoppeling. 
Voor 2019 kunt U op 2 momenten een aanvraag indienen: 

 • Aanvragen kunnen tot 30 maart worden aangeleverd en worden uiterlijk 30 april aan u teruggekoppeld.
 • Aanvragen die tot 30 september worden aangeleverd krijgen uiterlijk 31 oktober een terugkoppeling.

Toekenning van projecten 2018​ (PDF 68 KB) 

Toekenning van projecten 2017​ (PDF 38 KB)

Vragen

Stuur een email naar abnamrocultuurfonds@nl.abnamro.com