Circl.ART

Saskia Noor van Imhoff, installatie #+34.00, in Circl.ART, Amsterdam. Foto: Gert Jan van Rooijen

Van 15 maart tot 17 mei 2018 is de tentoonstelling #+34.00 van Saskia Noor van Imhoff (Canada, 1982), winnaar van de zevende editie van de ABN AMRO Kunstprijs, te zien in Circl.ART, de kunstprojectruimte van ABN AMRO.

Saskia Noor van Imhoff

Saskia Noor van Imhoff maakt voor deze gelegenheid in de Hermitage Amsterdam een installatie met nieuw werk, getiteld #+32.001 Hot-bain marie drop-in. Deze installatie is in het museum te zien tot en met 17 juli 2018. In Circl.ART wordt door Van Imhoff een tentoonstelling samengesteld, getiteld #+34.00. Beide presentaties vullen elkaar aan, maar staan ook op zichzelf, als opeenvolgende hoofdstukken in een boek.

In het werk van Saskia Noor van Imhoff speelt het proces van ordenen en tentoonstellen een centrale rol. Door beelden te reproduceren, te bewerken en op een associatieve wijze bij elkaar te brengen roept ze met haar werk verschillende betekenissen op.

Voor #+34.00 in Circl selecteerde Van Imhoff onder meer werken uit de ABN AMRO-kunstcollectie. Daarnaast reageert ze op de architectuur van het paviljoen: het formaat van het L-vormige plateau is gebaseerd op de maatvoering van de ruimte. Ook zout vormt een onderdeel van #+34.00; dit materiaal, dat in het paviljoen van de bank als duurzaam isolatiemateriaal dient, is van oudsher ook conserverend en smaakversterkend en was ooit in de Romeinse tijd een betaalmiddel. Maar zout veroorzaakt ook erosie, waardoor schijnbaar onaantastbare stenen van vorm kunnen veranderen.

Van Imhoff vergelijkt zulke natuurlijke processen met de opbouw en dynamiek van een collectie, die door het aantrekken en afstoten van werken met de tijd verandert. Zo kocht Van Imhoff op een veiling kunstwerken aan die eerder deel uitmaakten van de ABN AMRO-collectie. In #+32.001 Hot-bain marie drop-in., de installatie die ze maakte in de Hermitage in Amsterdam, refereert ze aan deze werken. Waar Van Imhoff zich in het museum bezighoudt met werken die uit de collectie zijn afgestoten, selecteert ze hier werk dat in de collectie is behouden.

Van Imhoffs intuïtieve en associatieve keuze uit de ABN AMRO-kunstcollectie raakt aan thema's rondom verhullen en onthullen die ze ook in haar eigen werk onderzoekt. Ze stellen allemaal vragen over aanwezigheid en zichtbaarheid, die vaak niet eenduidig te beantwoorden zijn. De selectie van werken is een tijdsopname van dit moment en staat in nauw verband met de tentoonstelling in de Hermitage. Door de manier waarop Van Imhoff de werken selecteert en presenteert, stimuleert ze de bezoeker om nieuwe en associatieve verbanden te leggen. Tegelijkertijd bevraagt ze de klassieke manier van ordenen en tentoonstellen van kunst. 

Voor meer informatie over de tentoonstelling in de Hermitage.

ABN AMRO Kunstprijs

De ABN AMRO Kunstprijs is een stimuleringsprijs voor talent in Nederland. De laureaat krijgt als onderdeel van de prijs een geldbedrag en een solotentoonstelling in de Hermitage Amsterdam, met bijbehorende publicatie, en er wordt werk aangekocht voor de ABN AMRO-kunstcollectie. 

Meer informatie over de kunstprijs.

Meer over Circl.ART

Kunst is voortdurend in beweging. Kunstenaars weten onconventionele verbindingen te leggen, durven te dromen en voelen als seismografen van onze tijd eerder aan wat er in de wereld speelt. Een vooruitziende blik en een vrije manier van denken liggen aan de basis van de circulaire economie. Daarom wil Circl.ART een platform bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de kunst, kunst die de verbeelding prikkelt en inspeelt op maatschappelijke en actuele thema’s. Tegelijkertijd wil Circl.ART een podium bieden aan kunstenaars om een breed publiek te bereiken. Dat kunnen presentaties zijn van werk uit de ABN AMRO-collectie of van hedendaagse kunst met een focus op maatschappelijke onderwerpen als de circulaire economie, maar ook tentoonstellingen van jong en aankomend talent, onder meer als onderdeel van de ABN AMRO Kunstprijs.

Voor meer informatie, zie de archief programmering Circl.Art​ (PDF 655 KB).