Aandeelhoudersstructuur

De†aandeelhoudersstructuur van de bank per 16 mei†2013 kan als volgt worden weergegeven:

Shareholder Structure ABN AMRO

Alle aandelen ABN AMRO Group N.V. zijn in handen van Stichting administratiekantoor beheer financiŽle instellingen ('NLFI').

Op 29 september 2011 heeft de Nederlandse Staat haar aandelen in ABN AMRO Group N.V. overgedragen aan NLFI. NLFI is opgericht om mogelijke tegenstrijdige verantwoordelijkheden te vermijden waarmee de Minister van FinanciŽn zich, als aandeelhouder en als toezichthouder, anders geconfronteerd zou kunnen zien en om te voorkomen dat politieke druk wordt uitgeoefend.

NLFI heeft in ruil voor het op eigen titel verwerven en aanhouden van de aandelen van de Nederlandse Staat royeerbare certificaten van aandelen uitgegeven. NLFI is verantwoordelijk voor het beheer van deze aandelen en de uitoefening van alle rechten verbonden aan deze aandelen onder Nederlands recht, waaronder het stemrecht. Dit is in overeenstemming met het beoogde commerciŽle, a-politieke beheer van de aandelen. Beslissingen van materieel belang of principiŽle aard vereisen voorafgaande goedkeuring van de Minister van FinanciŽn, die ook bindende steminstructies kan afgeven in verband met dergelijke beslissingen. Tenzij hiertoe gemachtigd door de Minister van FinanciŽn behoort de verkoop of bezwaring van de aandelen niet tot het mandaat van de NLFI.