Corporate governance

Overleg met microfoon in beeld

Goed ondernemingsbestuur is cruciaal om onze strategische ambitie te realiseren. Zo blijven we een betrouwbare en professionele partner voor onze klanten, aandeelhouders, beleggers, medewerkers en de maatschappij.

ABN AMRO is zo georganiseerd dat goede directievoering en effectief toezicht zijn gegarandeerd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Integriteit, transparantie en verantwoording zijn de sleutelelementen van onze corporate governance en bedrijfsactiviteiten. Hiermee zorgen we voor effectief risicobeheer, voldoen we aan alle relevante wet- en regelgeving en zijn we volledig transparant naar stakeholders en marktpartijen.

ABN AMRO kent een dualistisch besturingsmodel dat uit een Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur bestaat. Bij ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. is er sprake van een personele unie. De lidmaatschappen van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Group en ABN AMRO Bank zijn gelijk, net als de lidmaatschappen van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Group en ABN AMRO Bank en de commissies van deze organen.