Geschiedenis ABN AMRO

Rotterdamsche Bank
Geschiedenis tijdlijn ABN AMRO​ (PDF 1 MB)

Door de juridische fusie tussen ABN AMRO Bank nv en Fortis Bank (Nederland) nv in juli 2010 ontstond er een nieuwe, gecombineerde entiteit. Sindsdien heten we ABN AMRO Bank nv. Kijk op de tijdlijn over onze geschiedenis om te zien waar we vandaan komen, of lees over onze voorgangers.

Logo ABN AMRO

ABN AMRO

Rob Hazelhoff  (ABN) en Roelof Nelissen (Amro) tekenden op 21 september 1991 het ABN AMRO-fusiecontract. Zo ontstond de op dat moment grootste bank van Nederland, zesde van Europa en zestiende van de wereld.  De nieuwe bank bleef hoofdsponsor van het Rotterdamse World Tennis Tournament; ABN was dat al sinds 1973. Architect Henry Cobb, bekend van de piramide bij het Louvre, ontwierp het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Gustav Mahlerlaan waar ABN AMRO sinds 1999 is gevestigd.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 488 KB)
Algemene Bank Nederland

Algemene Bank Nederland (ABN)

Het hoofdkantoor van ABN (toen nog de Nederlandse Handel-Maatschappij) huisde in het huidige pand van Stadsarchief Amsterdam. Het is ontworpen door Karel de Bazel en Dolf van Gendt en opende in 1926. ABN had verschillende Amerikaanse activiteiten, die in augustus 1979 flink werden uitgebreid met de overname van LaSalle National Bank. Dat gebeurde onder het toeziend oog van dr. André Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van 1974 tot 1985. Hij stond bekend als een stijlvol bankier met belangstelling voor cultuur.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 972 KB)
 Amsterdam-Rotterdam Bank

Amsterdam-Rotterdam Bank

Een belangrijke persoon in de geschiedenis van de Amro Bank is Jan van den Brink. Hij had na 1945 als minister van Economische Zaken een belangrijk aandeel in de wederopbouw van ons land en stapte in 1952 over naar het bankwezen. Tot 1978 zat hij in de RvB van Amro. In 1987 verhuisde Amro Bank van de binnenstad naar het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost. Met het oog op Europese eenwording werd in datzelfde jaar besloten tot nauwe samenwerking met de Belgische Generale Bank. De fusie ging uiteindelijk niet door.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 1 MB)
Amsterdamsche Bank

Amsterdamsche Bank

Het hoofdkantoor van de Amsterdamsche Bank is in de jaren 1926-1932 gebouwd onder leiding van Hendrik Berlage. Frits van Nierop was vijftig jaar lang directeur van deze bank van 1871 - 1920. In 1948 nam de Amsterdamsche Bank de Incasso-Bank over, en breidde daarmee zijn netwerk in Nederland flink uit.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 969 KB)
Fortis Bank Nederland

Fortis Bank Nederland

Fortis ontstond in december 1990, toen Hans Bartelds (AMEV/VSB 1990) en Maurice Lippens (de Belgische verzekeringsmaatschappij AG) een fusieovereenkomst tekenden. Vanaf 1995 huisde het hoofdkantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht, in een gebouw van architectenbureau Van Mourik Vermeulen. Een jaar later werd de Generale Bank Nederland, een andere rechtsvoorganger van Fortis Bank Nederland, sponsor van de Marathon Rotterdam.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 1 MB)
Hope en Co

Hope & Co

Henry Hope, ook bekend om zijn kunstverzameling, trad in 1762 als firmant toe tot het handelshuis Hope & Co., later gevestigd aan de Keizersgracht 579-581 in Amsterdam. Een naam op de gevel vond men niet nodig, want iedereen wist dat de bank daar gevestigd was. Een wapenfeit van Hope & Co. is dat de bank in 1803 samen met Barings & Co. een lening aan de Verenigde Staten financierde. Die is gebruikt om Louisiana over te nemen van Napoleon.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 5 MB)
Nederlandsche Handel-Maatschappij

Nederlandsche Handel-Maatschappij

Lange tijd was het handels- en cultuurbedrijf van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Nederlands-Indië belangrijker dan de zaken in Nederland. Vanaf 1880 werd ook met bankzaken in Indië gestart, daarna ook in Nederland vanaf 1900. Een bijzonderheid van agentschap Shanghai in China was dat dit eigen dollars emitteerde in de periode 1909-1946. Na de nationalisatie van het cultuurbedrijf in Indonesië in 1958 werd de NHM een 'echte bank'.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 1 MB)
Nederlandse Overzee Bank

Nederlandse Overzee Bank

De Nederlandse Overzee Bank ontstond in 1954 door een fusie tussen de Nederlandse Bank voor Zuid-Afrika  en de Amsterdamsche Goederenbank. Beide waren in 1888 ontstaan. De vlag in het logo onderstreepte de band tussen de activiteiten van deze banken en de overzeese handel ten tijde van de Republiek.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 5 MB)
Pierson Heldring Pierson

Pierson Heldring Pierson

Jan Lodewijk Pierson was naast bankier ook schrijver en oprichter van het archeologisch museum Allard Pierson in Amsterdam, vernoemd naar zijn vader. Dicht bij het museum stond vanaf 1989 het bankgebouw van Pierson, Heldring & Pierson en later van MeesPierson en Fortis. Pierson & Co. (vóór 1917 Boissevain & Co.) handelde in aandelen en obligaties van Amerikaanse spoorwegmaatschappijen. Als dank werd op het traject van de Canadese Pacific Railway een station naar Pierson vernoemd.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 5 MB)
R. Mees & Zoonen

R. Mees & Zoonen

Voor R. Mees & Zoonen was Marten Mees van eminent belang; hij was tussen 1859 en 1909 firmant bij het familiebedrijf. In 1966 ging de bank samen met Hope & Co. en drie jaar later sloot ook de Nederlandse Overzee Bank zich aan. De nieuwe Bank Mees & Hope vestigde zich in 1971 aan de Coolsingel 93 in Rotterdam.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 5 MB)
Rotterdamsche Bank

Rotterdamsche Bank

Aan de Rotterdamse Coolsingel 119 was het hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bankvereeniging gevestigd, later de Rotterdamsche Bank. William Westerman, bestuursvoorzitter tot 1924, stond aan het roer tijdens vele overnames en speelde zo een belangrijke rol bij de bankenconcentratie van Nederland. Om in te spelen op het groeiende aantal vrouwelijke klanten, richtte de Rotterdam Bankvereeniging in 1928 de Vrouwenbank op in Amsterdam. Deze werd opgeheven in 1971.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 1 MB)
Slavenburgs Bank

Slavenburgs Bank

Slavenburgs Bank ontstond in 1925 en werd in 1983 omgedoopt tot Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN). In datzelfde jaar begon NCB Bank een innovatieve activiteit: Direktbank. Bij deze voorloper van internetbankieren regelden consumenten hun bankzaken per telefoon. In 1987 nam CLBN ook NCB Bank over. Vijf jaar later begon de bouw van het hoofdkantoor in Rotterdam, ontworpen door architecht Helmut Jahn. Prinses Margriet opende het pand in 1996 als hoofdkantoor van Generale Bank Nederland, die een jaar eerder CLBN had overgenomen.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 1 MB)
Twentsche Bank

Twentsche Bank

Willem Blijdenstein was de grote man achter de Twentsche Bank. Deze bank had zijn hoofdkantoor aan de Spuistraat in Amsterdam en richtte zich oorspronkelijk op bankierszaken voor de Twentse textielindustrie. De TB onderscheidde zich met bancaire innovaties, zoals de Persoonlijke Lening in 1958.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 1005 KB)
Verenigde Spaarbank

Verenigde Spaarbank

De doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen richtte in 1784 in Edam de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op. Het doel van deze vereniging was de morele, intellectuele en maatschappelijke verheffing van het Nederlandse volk. Lokale departementen van ’t Nut begonnen in 1817 de eerste spaarbanken van Nederland zonder winstoogmerk. Jaren later, in 1983, verenigden die zich in de VSB.

Lees meer over de geschiedenis​ (PDF 1 MB)

Toegang tot de archieven van ABN AMRO

Nadat stukken zijn gearchiveerd, worden ze overgebracht naar het aangewezen openbare archief. De archieven van de volgende rechtsvoorgangers zijn ergens anders ondergebracht:

Deze archieven zijn in permanente bruikleen en vrij toegankelijk, onder voorbehoud van beperkingen om redenen van vertrouwelijkheid. De archieven van kleinere rechtsvoorgangers kun je raadplegen bij andere openbare instellingen.

Recentere archieven zijn opgeslagen in het ABN AMRO Archief, Kunst & Historisch Bezit. Wil je voor een onderzoek een kijkje nemen in (een deel van) het archief? Vraag hiervoor toegang aan in overleg met de betreffende afdeling.