Geschiedenis

Geschiedenis tijdlijn ABN AMRO​ (PDF 1 MB)

Door de juridische fusie tussen ABN AMRO Bank nv en Fortis Bank (Nederland) nv in juli 2010 ontstond er een nieuwe, gecombineerde entiteit. Sindsdien heten we ABN AMRO Bank nv. Kijk op de tijdlijn over onze geschiedenis om te zien waar we vandaan komen, of lees over onze voorgangers.

Toegang tot de archieven van ABN AMRO

Nadat stukken zijn gearchiveerd, worden ze overgebracht naar het aangewezen openbare archief. De archieven van de volgende rechtsvoorgangers zijn ergens anders ondergebracht:

Deze archieven zijn in permanente bruikleen en vrij toegankelijk, onder voorbehoud van beperkingen om redenen van vertrouwelijkheid. De archieven van kleinere rechtsvoorgangers kun je raadplegen bij andere openbare instellingen.

Recentere archieven zijn opgeslagen in het ABN AMRO Archief, Kunst & Historisch Bezit. Wil je voor een onderzoek een kijkje nemen in (een deel van) het archief? Vraag hiervoor toegang aan in overleg met de betreffende afdeling.

Boeken waarin u meer over de geschiedenis van ABN AMRO kunt lezen.