Hervorming rentebenchmarks

Als in een van uw producten wordt verwezen naar benchmarks voor rentetarieven zoals EURIBOR, LIBOR en/of EONIA, dan is dit voor u van toepassing.

Op dit moment worden over de hele wereld rentebenchmarks hervormd. Met als doel de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en integriteit van deze rentebenchmarks beter te waarborgen. Dit betekent dat rentebenchmarks zoals de Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), de Euro Overnight Index Average (EONIA) en de London Interbank Offered Rate (LIBOR) vervangen of aangepast worden.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u financiële producten zoals bijvoorbeeld een lening, hypotheek, of beleggingsproduct (zoals een obligatie of een derivaat) en is dat product gekoppeld aan een rentebenchmark? Dan kan het zijn dat er wat gaat veranderen voor u. Als dit het geval is, dan nemen wij contact met u op. Hieronder geven wij alvast een korte algemene toelichting over de hervorming van de rentebenchmarks.

Wat zijn rentebenchmarks?

Rentebenchmarks worden wereldwijd gebruikt voor onder meer de vaststelling van de prijzen van financiële producten en de waardering van financiële overeenkomsten en financiële instrumenten. We noemen rentebenchmarks ook wel basisrente, rentevoet of referentierente.

Waarom worden rentebenchmarks hervormd?

Rentebenchmarks worden berekend op basis van inschattingen van een aantal banken. Deze manier van berekenen van rentebenchmarks maakt de benchmarks gevoelig voor manipulatie. Daarnaast zorgen ontwikkelingen in de markt ervoor dat de berekening niet langer zorgt voor representatieve rentebenchmarks. Er zijn standaarden ontwikkeld om de manier van berekenen van rentebenchmarks te verbeteren. Bij de nieuwe manier van berekenen worden rentebenchmarks gebaseerd op echte transacties. Dit maakt benchmarks robuuster en meer representatief. ABN AMRO neemt deel aan werkgroepen die door marktpartijen zijn opgezet om de transitie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Benchmark Verordening

In Europa geldt sinds 1 januari 2018 de Benchmark Verordening. Dit is Europese wetgeving waarin staat aan welke regels een rentebenchmark moet voldoen. Zo moet de manier van berekenen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op betrouwbare data. Voldoet een rentebenchmark niet aan deze regels? Dan mag de bank deze rentebenchmark niet meer gebruiken. Dit betekent dat veel gebruikte benchmarks moeten worden hervormd zodat ze aan de regels voldoen. Ook zullen een aantal benchmarks ophouden te bestaan. 

Elke bank moet ook een plan hebben waarin staat wat de bank doet als een door de bank gebruikte benchmark ophoudt te bestaan. Dit wordt een ‘fallback plan’ genoemd. ABN AMRO heeft ook een fallback plan. Op deze manier is de bank goed voorbereid op de transitie naar nieuwe benchmarks en de ontwikkeling van alternatieve benchmarks (fallbacks). In Nederland houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op dat banken voldoen aan de Benchmark Verordening.

Wat gebeurt er met bestaande benchmarks zoals EURIBOR, EONIA en LIBOR?

Bestaande rentebenchmarks zoals EURIBOR, EONIA en LIBOR veranderen door de hervormingen. De manier van berekenen van EURIBOR is al veranderd, waardoor deze rentebenchmark op dit moment voldoet aan de Benchmark Verordening. ABN AMRO kan EURIBOR daarom voorlopig gebruiken als rentebenchmark. EONIA houdt op te bestaan en wordt vanaf 2022 vervangen door de Euro Short-Term Rate (€STR). De Europese Centrale Bank (ECB) stelt de €STR samen op basis van transacties die banken dagelijks aan de ECB rapporteren. LIBOR zal waarschijnlijk na 2021 ook ophouden te bestaan. 

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal veel gebruikte rentebenchmarks en wat het aanbevolen alternatief is.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt uw eigen contactpersoon binnen de bank bellen of e-mailen, of een e-mail sturen aan ibor-queries@nl.abnamro.com.

Meer (algemene) informatie over de hervormingen van rentebenchmarks kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken, (NVB) en de website van de European Central Bank (ECB).

Via onderstaande links vindt u ook meer informatie over de hervormingen. Deze informatie is voor een groot deel alleen beschikbaar in het Engels.