Vervanging van benchmarks voor rentetarieven

Als in een van uw producten wordt verwezen naar benchmarks voor rentetarieven zoals EURIBOR, LIBOR en/of EONIA, dan is dit voor u van toepassing

Wat zijn Rentebenchmarks?

Rentebenchmarks (ook wel referentierentes of basisrentes genoemd) worden wereldwijd als referentie gebruikt voor het bepalen van de prijsstelling van financiële overeenkomsten en financiële instrumenten. Daarom is het belangrijk dat Rentebenchmarks robuust en betrouwbaar zijn. Europese wetgeving, in de vorm van de Benchmarkverordening, bevat regels om dit te waarborgen en heeft tot doel de werking en de integriteit van indices die worden gebruikt als benchmarks te verbeteren.

Wat gaat er veranderen?

Banken, waaronder ABN AMRO Bank N.V., mogen Rentebenchmarks straks alleen nog maar gebruiken als deze zijn opgenomen in een daartoe bestemd openbaar register. Om in dit register opgenomen te worden moeten Rentebenchmarks aan bepaalde eisen gaan voldoen. Indien zij niet voldoen aan deze eisen, dan zullen zij niet langer gebruikt mogen worden. Het kan ook zo zijn dat bepaalde Rentebenchmarks zullen ophouden te bestaan en vervangen gaan worden door een andere Rentebenchmark.

Wat betekent dit voor u?

De toekomstige veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw financiële overeenkomsten waarin de Rentebenchmarks als referentie worden gebruikt. Wij zullen in die gevallen een gewijzigde of vervangende Rentebenchmark moeten gaan gebruiken voor de vaststelling van de tarieven onder deze overeenkomsten. Wij zullen u daar op dat moment apart uitgebreid over informeren. Op dit moment kunnen echter de meeste Rentebenchmarks waarnaar we verwijzen in onze financiële overeenkomsten nog steeds worden gebruikt, ten minste tot 31 december 2021.

Fallback Plan

Op grond van bovengenoemde Benchmarkverordening moeten we voor het geval dat benchmarks ophouden te bestaan of wezenlijk veranderen solide plannen beschikbaar hebben. Voor dit doel hebben wij een Fallback Plan. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op dit Fallback Plan.

In dit Fallback Plan beschrijft ABN AMRO Bank N.V. haar interne procedures die moeten worden gevolgd en acties die moeten worden ondernomen in het geval dat een benchmark wezenlijk verandert of niet langer wordt verstrekt. Het Fallback Plan waarborgt dat ABN AMRO Bank N.V. mogelijke oplossingen onderzoekt, zoveel mogelijk de marktpraktijk volgt en een effectbeoordeling uitvoert bij het aanwijzen van een alternatieve benchmark die een benchmark zal vervangen.

Het Fallback Plan wordt periodiek geactualiseerd naarmate er meer informatie beschikbaar komt op de markt. Op grond van de Benchmarkverordening moet het Fallback Plan (indien haalbaar en passend) een of meerdere alternatieve benchmarks benoemen waarnaar kan worden verwezen als de huidige benchmarks niet langer beschikbaar zijn en zal moeten worden aangegeven waarom dergelijke benchmarks geschikte alternatieven zijn. Omdat het in de markt nog steeds onduidelijk is welke alternatieve benchmark(s) de huidige benchmarks zullen vervangen, geeft de huidige versie van het Fallback Plan geen alternatieve benchmarks aan.

Verder nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, bij voorkeur via uw Relatie Manager.

Meer informatie

Nederlandse Vereniging van Banken – Rentebenchmarks: wat zijn de ontwikkelingen?