ABN AMRO Cultuurfonds

Kunst en cultuur zijn een afspiegeling van onze samenleving en essentieel voor de individuele ontplooiing. Het verrijkt onze samenleving. Dit zijn belangrijk waarden voor ABN AMRO en dat is waarom wij al jarenlang betrokken zijn bij de culturele sector. Daarnaast willen wij met onze betrokkenheid het cultureel ondernemerschap bevorderen. Onze sponsoring zorgt ervoor dat kunst, muziek, design en theater een zo breed mogelijk publiek bereiken.

Maar meer dan sponsor, willen we partner zijn. We maken zo effectief mogelijk gebruik van de mogelijkheden van onszelf en van die van onze partners. Daarbij stellen wij onze kennis en ons netwerk beschikbaar. De praktijk wijst uit dat grotere instellingen en stichtingen beter in staat zijn fondsen te werven, subsidies te verkrijgen en bedrijven aan zicht te binden. ABN AMRO wil ook de kleinere culturele instellingen ondersteunen. Daarom is sinds 25 augustus 2017 het ABN AMRO Cultuurfonds in het leven geroepen.

Wie kan een beroep doen op het ABN AMRO Cultuurfonds?

Een bijdrage kan worden aangevraagd door alle instellingen uit de culturele sector met een ANBI status.

De voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage

Hoe kan ik een beroep doen op een bijdrage van het ABN AMRO Cultuurfonds?

Download het aanvraagformulier​ (PDF 58 KB) en stuur uitsluitend dit ingevulde formulier en de begroting naar: abnamrocultuurfonds@nl.abnamro.com.

Aanvragen worden door 3 leden van het Culturele Hart van ABN AMRO beoordeeld. Het Culturele Hart is een platform binnen ABN AMRO. Het bestaat uit 35 medewerkers uit verschillende disciplines die met de culturele branch te maken hebben. Over de uitslag van de aanvraag wordt geen correspondentie gevoerd. E-mails met meer bijlagen dan bovengenoemde worden niet in behandeling genomen. 

Termijn voor aanlevering van uw aanvraag en data van terugkoppeling. 
Voor 2018 kunt U op 2 momenten een aanvraag indienen: 

Toekenning van projecten 2017​ (PDF 38 KB)

Vragen

Stuur een email naar abnamrocultuurfonds@nl.abnamro.com