Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

Mother and daughter
Duurzaam Bankieren Bekijk de video

ABN AMRO Human Rights Report 2016
Download ons Human Rights Report​ (PDF 1 MB)

Technicus en trainee aan het werk
Social Impact BondsDownload het rapport​ (PDF 2 MB)

ABN AMRO stelt het klantbelang centraal en wil op de lange termijn duurzame waarde creëren voor alle stakeholders – waaronder onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij als geheel. Onze kernwaarden zijn de kern van onze bedrijfscultuur en vormen de basis voor alles wat we doen.

Geïntegreerd jaarverslag

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de langetermijnstrategie van ABN AMRO. In ons geïntegreerde jaarverslag over 2015 presenteren we financiële en niet-financiële informatie, zoals onze resultaten op het gebied van duurzaamheid.

Nieuwsbrief Duurzaam Bankieren

In onze kwartaal nieuwsbrief 'Duurzaam Bankieren: het hoe en waarom' tonen we aan de hand van beeldende verhalen onze duurzame activiteiten en dilemma's. Inzicht en inspiratie gaan hand in hand. Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Strategie en beleid

Bespreking financiele resultaten Onze strategie richt zich op vier aandachtsgebieden. Ons beleid beschrijft de principes rondom onze aanpak en het beheersen van de duurzaamheidsrisico’s. Lees meer over onze strategie en beleid

Onze focuspunten

Men behind magnifying glass

We richten ons op vier belangrijke thema’s: circulaire economie, klimaat, mensenrechten en sociaal ondernemen.

Lees meer over onze focuspunten

Financieren en beleggen

Geldzak zet dingen in beweging Verantwoord beleggen en financieren wordt de norm, daar zijn we van overtuigd. Daarom maken we onze beleggings- en financieringsproducten steeds duurzamer. Lees meer over financieren en beleggen

Stakeholders

mensen in een kring om de wereld We zijn ons bewust van onze impact als financieel dienstverlener. Dankzij een constructieve dialoog met onze stakeholders kunnen we duurzaam inspelen op de behoeften van de maatschappij. Lees meer over stakeholders

Risicomanagement

man klikt op iets Bij financiële dienstverlening horen onlosmakelijk risico's. Het is onze verantwoordelijkheid om die risico’s te beheersen en inzichtelijk te maken voor onze klanten.
Lees meer over risicomanagement

Bedrijfsvoering

Groene wereldbol met stekker Duurzame bedrijfsvoering is een belangrijk onderdeel van de strategie van ABN AMRO. Ons ethische, sociale en ecologische beleid ziet u dan ook steeds duidelijker terug in ons doen en laten.

Lees meer over onze bedrijfsvoering

Rapportages en publicaties

Zakelijke documenten op bureau met mensen ABN AMRO wil transparant zijn over haar duurzame resultaten. Daarnaast willen wij onze kennis delen met onze stakeholders.

Bekijk onze rapportages en publicaties

Laatste nieuws en blogs

Laatste nieuws en blogs over duurzaam bankieren