ABN AMRO stimuleert circulaire economie

Dutch Spirit
DutchSpirit klantverhaal

Circular economy
Statement banks circular economy​ (PDF 243 KB)

Circular Economy Guide
Circular Economy Guide​ (PDF 4 MB)

In een circulaire economie gaan we beter om met onze grondstoffen. Dit doen we door de producten waar ze in zitten verwerkt, innovatief te hergebruiken. Producten behouden zo langer hun waarde, waardoor we schaarste voorkomen en de negatieve impact van productie op milieu en samenleving verkleinen. ABN AMRO stimuleert de overgang naar een circulaire economie en gaat proactief in gesprek met klanten die de stap naar een circulair businessmodel willen maken.

Banken verenigd voor circulaire economie

ABN AMRO, ING en Rabobank werken samen met MVO Nederland om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Deze transitie is een stimulans voor de economie. Door bestaande producten te recyclen en nieuwe zó te maken dat we ze eenvoudiger kunnen hergebruiken, verbruiken we minder grondstoffen en zijn we op den duur minder afhankelijk van natuurlijke bronnen. Uiteraard is dit beter voor milieu en samenleving, maar uiteindelijk besparen we er ook geld mee.

ABN AMRO begeleidt klanten richting duurzaamheid

Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen, adviseert ABN AMRO klanten zo goed mogelijk over duurzame bedrijfsmodellen. Dit doen we op vier manieren:

  1. We onderzoeken de financieringsbehoeften, -kansen en -risico’s van circulaire bedrijfsmodellen. Door actief in gesprek te gaan met onze klanten, maken we gedegen analyses en realistische risico-inschattingen.
  2. We delen kennis via publicaties, rondetafelsessies en individuele bedrijfsadviezen.
  3. We verstrekken financieringen voor circulaire bedrijfsactiviteiten. Waar dat niet met bestaande producten en diensten kan, zoeken we met onze klanten naar oplossingen. 
  4. We stimuleren de ontwikkeling van circulaire productie. Onder andere door in ons inkoopbeleid rekening te houden met hergebruik en de aanschaf van circulaire producten.

Ondernemershandboek: Circulaire Economie Guide

ABN AMRO gelooft dat de circulaire economie kansen biedt voor allerlei soorten bedrijven, van groot tot klein. Met de uitleg, handvatten en inspiratie in de Circulaire Economie Guide​ (PDF 4 MB) helpen we ondernemers op weg. Aan de hand van de gids kunnen bedrijven een eigen circulaire businesscase opstellen. Vooral ‘De levenscyclus van een product’ inspireert tot concrete stappen: van ontwerp- en materiaalkeuze via productie naar (her)gebruik, steeds geïllustreerd met voorbeelden van koplopers in de circulaire economie. De verhalen van pioniers laten zien dat de eerste succesvolle stappen richting circulaire businessmodellen al zijn gezet.

In een ideale wereld werken alle schakels in het systeem samen. Daarom is het voor bedrijven belangrijk om naar de hele levenscyclus van een product te kijken, ongeacht hun rol in de huidige lineaire keten. Deze cyclus bestaat uit vijf fasen:

  1. Ontwerp
  2. Materiaalkeuze
  3. Producten
  4. Gebruik
  5. Hergebruik

Relevante informatie