Kritisch op klimaatimpact

Klimaattop Parijs
Op weg naar klimaattop Parijs

Green quest publication
Green Quest publicatie​ (PDF 6 MB)

NVB Klimaatstatement banken
Klimaatstatement Nederlandse banken​ (PDF 576 KB)

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan. ABN AMRO neemt hierin dan ook haar verantwoordelijkheid. Onder andere door onze CO2-voetafdruk te verkleinen en ervoor te zorgen dat onze klanten in staat zijn duurzamer te produceren.

We beginnen bij onszelf

Als deelnemer in de Nederlandse meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3), hebben we afgesproken om onze eigen uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Preciezer gezegd: we willen in 2020 minstens 30% minder produceren dan in 2005. Ook pakken we onze indirecte impact aan, bijvoorbeeld door proactief producten en diensten te ontwikkelen die helpen klimaatverandering tegen te gaan. Zo hebben we een ‘dealteam’ opgericht, speciaal voor de financiering van duurzame energie.
Lees meer over onze Verklaring over Klimaatverandering (Engelstalig)​ (PDF 78 KB)

Klimaatstatement banken

Gerrit Zalm, voorzitter van de raad van bestuur van ABN AMRO, is mede-ondertekenaar van het Klimaatstatement Banken​ (PDF 576 KB). Hierin staan tien actiepunten waarmee ceo’s van de deelnemende Nederlandse banken de sector én de maatschappij structureel duurzamer willen maken.

Relevante informatie