De winst van sociaal ondernemerschap

Portret van werknemers in een fabriek

Nederland telt veel entrepreneurs voor wie ondernemen niet alleen draait om financiële winst, maar vooral om een maatschappelijk doel. Een dankbare, innovatieve aanpak: groeit hun business, dan vergroten deze sociaal ondernemers direct hun impact op de maatschappij. Zo dragen ze bij aan sociale onderwerpen als arbeidsmarktparticipatie, sociale samenhang en klimaatverandering.

Bij ABN AMRO vinden we sociaal ondernemerschap een belangrijk thema. Daarom ondersteunen we sociaal ondernemers financieel én inhoudelijk. We investeren in sociale ondernemingen, en zetten onze kennis, financiële expertise en ons netwerk proactief in.

Dit is een sociaal ondernemer
Sociaal ondernemers streven een maatschappelijk doel na met een rendabel verdienmodel. Naast financiële winst, richten ze zich in de eerste plaats op maatschappelijk rendement.

Financieringen voor sociaal ondernemers

ABN AMRO biedt voor iedere ontwikkelingsfase binnen sociaal ondernemerschap een passende financiering aan. Hiermee steunen we maatschappelijk bevlogen ondernemers in hun missie. Daarnaast helpen we bedrijven op weg met de Social Stimuleringsregeling: voor elke sociaal ondernemer die klant is, storten we jaarlijks € 100,- in een fonds. 3 keer per jaar doneren we hieruit € 10.000 aan een beginnende sociale onderneming.

Alternatieve financieringen

ABN AMRO Social Impact Fonds
Naast standaardkredieten, bieden we ook alternatieve financieringsvormen voor sociaal ondernemers. Met het ABN AMRO Social Impact Fonds (AASIF) investeren we sinds 2013 in ondernemingen waarvan het businessmodel gericht is op échte maatschappelijke verandering. Daarbij kijken we vooral naar ondernemingen met een innovatief businessmodel, die bijdragen aan de vernieuwing van de markt.

Social Impact Bonds
Ook heeft ABN AMRO de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met investeringen in SIB’s: Social Impact Bonds. Dit zijn contracten waarbij private investeerders een interventie betalen om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen. Denk aan een traject waarin werkeloze jongeren naar een studie of baan worden begeleid. Alleen als de interventie werkt, betaalt de overheid de investeerders − soms met rendement − terug.

ABN AMRO Informal Investment Services
Informal investors zijn potentiële investeerders met belangstelling voor sociale ondernemingen. Deze investeerders hebben een ondernemers- of bestuurdersachtergrond, en zoeken interessante bedrijven om hun kapitaal, kennis en ervaring in te investeren. ABN AMRO Informal Investment Services brengt sociaal ondernemers en informal investors actief met elkaar in contact. Bijvoorbeeld tijdens netwerkbijeenkomsten, zoals de jaarlijkse Social Impact Pitch Day, waar kansrijke sociaal ondernemers en een topnetwerk van investeerders elkaar ontmoeten. Alle partijen hebben hetzelfde doel voor ogen: met een succesvol concept maatschappelijke winst behalen.

Coaching

Vanuit de ABN AMRO Foundation startte eind 2014 de coachpool, waarin medewerkers van de bank sociaal ondernemers coachen. Voor zowel de ondernemers als de coaches een zeer waardevol traject. Tijdens de coachingsgesprekken wordt er over uiteenlopende onderwerpen gesproken; van vragen over werk-privébalans of ondernemerschap tot leidinggeven aan medewerkers.

Samenwerkingen

Social Enterprise NL
ABN AMRO is een van de founding partners van Social Enterprise NL, het landelijk platform voor sociale ondernemingen. Met onze expertise helpen we de aangesloten ondernemers om hun maatschappelijke ambities te realiseren. Zo organiseren we regelmatig workshops, waarin we bijvoorbeeld nieuwe financiële vormen van financiering, zoals crowdfunding bespreken.

Leerstoel Sociaal Ondernemerschap
Sinds 1 mei 2016 is professor Harry Hummels hoogleraar Sociaal Ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. Voor de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie zet zijn leerstoel onderzoek en onderwijs op rond sociaal ondernemerschap. ABN AMRO maakt de leerstoel samen met Tony’s Chocolonely mogelijk. Als inhoudelijk partner leveren we stageplaatsen, onderzoeksthema’s en gastsprekers. Het eerste onderzoek van de leerstoel gaat over de waardeketen van cacao.

Relevante informatie

Interessante artikelen