10 Uw persoonsgegevens buiten Europa

Uw persoonsgegevens worden ook buiten Europa verwerkt. Daarvoor gelden extra regels. Dat komt doordat niet in alle landen dezelfde strenge privacyregels gelden als in Europa. 

De Europese Commissie (EC) heeft een aantal landen aangewezen buiten de EU die een vergelijkbaar beschermingsniveau hebben. De EC publiceert deze lijst op haar website.

Delen van persoonsgegevens binnen onze groep

Wij mogen uw persoonsgegevens buiten Europa delen binnen onze groep. Dit doen wij op basis van ons wereldwijde intern beleid, de Binding Corporate Rules (BCRs). Deze zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met andere dienstverleners

Soms geven wij uw gegevens aan andere bedrijven of instanties buiten Europa. Bijvoorbeeld in het kader van een uitbestedingsovereenkomst. Wij zorgen er dan voor dat wij met die partijen een aparte overeenkomst hebben gesloten die voldoet aan de Europese standaard zoals de EU model clauses. 

Internationaal betalingsverkeer en internationaal beleggen

U kunt te maken krijgen met onze internationale financiële dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer u geld overmaakt naar het buitenland of wanneer u in het buitenland via ons beleggingen heeft. In dat geval kunnen buitenlandse partijen uw persoonsgegevens bij ons opvragen, zoals lokale toezichthouders, banken, overheden en opsporingsautoriteiten. Zij doen dit bijvoorbeeld om onderzoek te doen. Overigens gelden er extra regels voor het gebruik van persoonsgegevens als u beleggingsproducten bij ons afneemt. Lees hiervoor de bepalingen in artikel 11.3 van de Voorwaarden Beleggen.