Beperkte productiegroei in 2014; alle hoop op export

Blog -

Zware industrie

De verruiming van de 'willekeurige afschrijving' en de zich geleidelijk aan verbeterende economie kunnen niet voorkomen dat de industriële productie in 2013 daalt. De hoop is gevestigd op betere exportperspectieven, die moeten leiden tot een productieherstel in 2014.

De invloed van de moeizame economische ontwikkeling in Nederland en in de rest van de eurozone was heftiger dan verwacht. 218x160-Eric Huliselan Eric Huliselan

De industriële productie bevindt zich al een tijd in een glijvlucht. De orderontwikkeling schommelt daar omheen, maar ook daar is er sprake van een dalende trendlijn. De invloed van de moeizame economische ontwikkeling in Nederland en in de rest van de eurozone was heftiger dan verwacht. Opvallend is dat de buitenlandse orders zich slechter ontwikkelden dan de binnenlandse orders. Temeer wanneer wordt bedacht dat de Nederlandse economie in negatieve zin buiten de pas loopt ten opzichte van de opkomende landen en belangrijke exportlanden als Duitsland, het VK en de VS.

Verwachting productie 2013-2014
Voor de verwachtingen over de eerste zeven tot acht maanden van 2013 spelen niet alleen de gerealiseerde productiecijfers, maar ook het producentenvertrouwen een belangrijke rol.

Productie_orders_industrie

Deze loopt immers een paar maanden voor op de industriële productie. Hoewel het producentenvertrouwen sinds eind 2012 een verbetering laat zien, is het nog flink negatief. Vooral het zeer negatieve oordeel over de orderportefeuille droeg hier sterk aan bij.

Producentenvertrouwen_industrie 

Aangenomen kan worden dat de productie over de eerste zeven tot acht maanden van 2013 een daling zal laten zien ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2012. Verwacht wordt echter dat het producentenvertrouwen verder verbetert in combinatie met een aantrekkende economie. ABN AMRO verwacht dat de economie in Nederland en de rest van de eurozone geleidelijk aan verbetert1, zij het in zeer beperkte mate. Dit ongeacht verstoringen zoals de politieke crisis in Portugal. Binnen de
eurozone zal Duitsland de sterkste groei vertonen. Daarbuiten is vooral in de VS en de opkomende markten sprake van een relatief sterke economische groei.

BBP

Al met al trekt de wereldproductie en -handel aan en neemt het consumenten- en producentenvertrouwen wereldwijd toe. Dit zou goed moeten uitpakken voor de industriële export in 2014. Voor de tweede helft van 2013 speelt ook mee dat het kabinet onlangs de ‘willekeurige afschrijving’ tijdelijk heeft verruimd. Bedrijven die in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 investeren, mogen direct tot 50% van die investeringen afschrijven. Dit komt investeringen in bedrijfsmiddelen zoals machines en transportmaterieel ten goede. Wel zal eerst de onbenutte productiecapaciteit moeten worden gevuld. Het betekent ook dat investeringen naar voren worden gehaald, wat ten koste gaat van investeringen in 2014. Niettemin verwacht ABN AMRO dat de productiegroei in de laatste vier tot vijf maanden onvoldoende is om de sterke productiedaling
van de maanden daarvoor volledig te compenseren. Voor geheel 2013 wordt dan ook uitgegaan van een productiedaling van 0,5%. Naar onze verwachting neemt de productie van de industrie met 1,5% beperkt toe in 2014, waarbij alle hoop op de export is gevestigd.

De meeste branches zullen in 2013 een productiedaling vertonen. Vooral de bouwmaterialenindustrie maar ook de metaalproductenindustrie en de rubber- en kunststofverwerkers hebben last van de daling van de Nederlandse bouwproductie. De laatste branche ondervindt ook hinder van de
stagnerende vraag naar consumentenproducten als gevolg van de druk op het reëel besteedbaar
inkomen van de Nederlandse consument.

Positieve uitzonderingen vormen de voedingsmiddelenindustrie en de machineindustrie. Beide branches profiteren van een aantrekkende vraag vanuit gebieden buiten de eurozone.

Productie industrie


Daarnaast pakt de ‘willekeurige afschrijving’-maatregel positief uit voor de machinebouw en zijn toeleveranciers. In 2014 laten de meeste branches een beperkte productiegroei zien. De een wat meer dan de ander, mede afhankelijk van de exportgerichtheid, het aandeel van markten buiten de eurozone en de positie in de waardeketen. De machine-industrie scoort hier goed in ten opzichte van de andere branches.

Voor de van de bouw afhankelijke branches is het goed nieuws dat de bouwproductie waarschijnlijk het dal bereikt in 2014, vooral door het aantrekken van de utiliteitsbouw. 

Productie_orders_industrie

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs