Druk op olieprijzen neemt toe

Blog -

Jaknikkers olievelden

Olieprijzen dalen en neerwaartse druk neemt toe. Amerikaanse energie-infrastructuur onvoldoende toegerust op groeiende energiebehoefte. Herstructurering infrastructuur in VS voorwaarde voor betrouwbare energievoorziening.

ABN AMRO verwacht dat de daling van de olieprijs zich in de komende maanden voortzet. Hans van Cleef Hans van Cleef Sector Econoom Energie

Daling olieprijzen zet voort
De stijging van olieprijzen kwam eind september abrupt tot een einde. Dit kwam mede doordat de markt anticipeerde op het afbouwen van de steunaankopen door de Fed. Ook pogingen van Iran om de relatie met de Verenigde Staten te verbeteren, het compromis tussen Rusland en de VS over Syrië en de stijging van de olieproductie in Libië zorgden voor een daling van de olieprijs. ABN AMRO verwacht dat de daling van de olieprijs zich in de komende maanden voortzet. De risicopremie daalde als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en kan volgens ABN AMRO verder worden afgebouwd als in de regio concrete vooruitgang wordt geboekt. Doordat dit op de korte termijn nog niet zichtbaar wordt, verwacht zij dat de olieprijs in oktober in een nauwe, wellicht licht dalende, bandbreedte blijft.

Energie-infrastructuur VS blijft achter
De Verenigde Staten zijn niet alleen ’s werelds grootste producent van aardgas en de op twee na grootste olieproducent, maar ook de grootste energieverbruiker ter wereld. De Amerikaanse energie-infrastructuur moet, zeker nu de economie aantrekt,  gemoderniseerd worden. Hierdoor blijft het mogelijk om betrouwbaar energievoorzieningen aan huishoudens en bedrijven te kunnen leveren.. Een groot deel van de energie-infrastructuur is echter verouderd en onvoldoende aangepast aan de huidige energievraag. Zo maakt de schalierevolutie de noodzaak van de aanleg van nieuwe pijpleidingen, wegen en spoorwegen groot. Zowel schaliegas als -olie moet voor verwerking van boorlocaties naar raffinaderijen worden getransporteerd. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar energie in nieuwe regio’s en stimuleert CO2-reductie de overgang van een kolen- naar gasgestookte elektriciteitsproductie. De Amerikaanse energie-infrastructuur is niet ingericht op het transport van opslaglocatie naar afnemers. Ook doen zich problemen voor bij de aanvraag van vergunningen en locaties voor de aanleg van nieuwe pijpleidingen en is soms sprake van maatschappelijk verzet tegen de aanleg hiervan. Hierdoor lopen sommige projecten vertraging op of vinden  geen doorgang, waardoor kosten oplopen. Ook de veiligheid en betrouwbaarheid van de Amerikaanse infrastructuur staan ter discussie. Omdat een betrouwbare elektriciteitsvoorziening een belangrijke pijler vormt voor de groei van de Amerikaanse economie, is het belang en de afhankelijkheid hiervan toegenomen. De herstructurering en uitbreiding van de energie-infrastructuur moeten daarom volgens ABN AMRO in de komende jaren worden voortgezet.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs