Risk As A Service brengt de innovatie mindset

Blog -

Bureaublad met handen die tekst markeren

In een eerder blog schreef ik over de innovatie mindset die in het Innovation Centre van ABN AMRO centraal staat: waarbij je beslissingen neemt op basis van feiten in plaats van aannames. Dat start met het toepassen van een andere werkwijze, één van experimenteren en leren. In multidisciplinaire teams die werken volgens principes uit Design Thinking, Lean Startup en Agile. Inmiddels werken we samen met veel andere afdelingen van ABN AMRO en met externe partners aan innovatie. In dit blog wil ik één van deze samenwerkingen nader toelichten. Een jaar geleden zijn we met de afdeling Risk Management een innovatie-traject gestart met de vraag hoe we kredietaanvragen van klanten op korte termijn beter en sneller kunnen behandelen. Met als vergezicht om de kansen die ‘Risk As A Service’ (RAAS) biedt te ontdekken: het commercieel aanbieden van risico-management als nieuwe dienst.

Innoveren is een belangrijk onderdeel uit gaan maken van de dagelijkse gang van zaken van Risk Management. Maaike Gordijn Maaike Gordijn Manager Small Business & Retail Lending

Een ondernemend team

We zijn het traject gestart met het samenstellen van het team. Medewerkers konden zich aanmelden om in het team aan de slag te gaan en op basis van korte interviews zijn de beste kandidaten geselecteerd. Wij kozen voor een klein, multidisciplinair team dat fulltime aan innovatie werkt vanuit een eigen locatie in het hart van de bank. De samenstelling van dit team bleek cruciaal. Naast de juiste expertise hebben we goed gekeken naar karaktereigenschappen zoals intrinsieke motivatie, doorzettingsvermogen, een exploratieve mindset en handen-uit-de-mouwen mentaliteit. Ondernemers dus.

Vertrouwen & verantwoordelijkheid

Om de slagingskans van een innovatie-traject te vergroten is het belangrijk dat een team toegewijd aan innovatie kan werken en zich hier volledig in gesteund voelt. De zogenaamde Business Sponsor zorgt voor een visie op de toekomstige gewenste situatie. Op welke manier deze visie bereikt wordt is volledig aan het team. Zij krijgen hier het totale vertrouwen in en de volledige verantwoordelijkheid over: van het in kaart brengen van de klantbehoefte tot het ontwikkelen van de (IT)-oplossing. De Business Sponsor schept alleen de kaders.

Er wordt iemand aangesteld die eventuele blokkades waar het team tegenaan loopt wegneemt. Zo kan het team zich volledig richten op het experimenteren. De Experiment Lead coacht het team hierin en leert ze hoe ze de innovatie werkwijze kunnen toepassen.

Data als aanvulling op de huidige werkwijze

ABN AMRO heeft jaren ervaring met risicomanagement. De risicomodellen waar onze Risk Managers nu gebruik van maken zijn dan ook sterk. En dit experiment heeft het beoordelingsproces mogelijk nog verder verbeterd!

Uit interviews met Relatie Managers, Risk Managers, klanten en experts binnen verschillende branches bleek dat er binnen elke branche specifieke Key Perfomance Indicators (KPI’s) zijn die gebruikt worden om succes te bepalen. Een KPI die in de autobranche wordt gebruikt is bijvoorbeeld het aantal sta-dagen van de voorraad tweedehands auto’s.

Al gauw bleek dat de data die deze KPI’s meten een waardevolle toevoeging zijn aan de werkwijze die de Risk Manager nu toepast. Door het beoordelingstraject aan te vullen met dergelijke sectorspecifieke KPI’s kan de riskmanager objectiever en meer voorspellend zijn afwegingen maken. Risicobeoordelingen zijn hierdoor kwalitatief nog beter.

Data visualiseren

De volgende stap: het visueel maken van de data waarmee een KPI gemeten wordt. Deze met data gevulde KPI’s zijn opgenomen in een dashboard om een actueel en objectief inzicht te geven aan de Risk Managers binnen de bank. Dit dashboard, eigenlijk nog maar een prototype, werd verder getest, gevuld en verbeterd. Hierbij leerden we dat sommige KPI’s zo sterk zijn dat ze in een bepaalde mate voorspellend kunnen zijn voor de performance van bedrijven in de toekomst. En zo werden aan de hand van deze KPI’s onze eerste ‘forward looking’ dashboards geboren. Inmiddels kunnen we bijvoorbeeld per bedrijfspand in Nederland een half jaar vooruitkijkend leegstand voorspellen met een hoge mate van waarschijnlijkheid.

En daarna?

De volgende fase is om na dit traject waarmee we op korte termijn kredietaanvragen van klanten beter en sneller kunnen behandelen, ook verder naar de toekomst te kijken en initiatieven te ontplooien waarin het vinden van nieuwe business modellen centraal staat. ‘Risk As A Service’: hoe kunnen wij als bank onze kennis en expertise op het gebied van Risk ook aan anderen gaan aanbieden als een dienst? Om daar te komen is het plan verschillend kleine experimenten te starten die daar invulling aan kunnen geven.

RAAS is niet alleen een mooi dashboard

Innoveren is een belangrijk onderdeel uit gaan maken van de dagelijkse gang van zaken van Risk Management. Het ideale klimaat om innovatie te stimuleren is er een waarin we werken met korte sprints, multidisciplinaire teams en vanuit een heldere innovatie visie (‘risicobeoordelingen sneller en objectiever maken’) in plaats van losse opdrachten (‘bouw een dashboard’). Het experiment heeft ons veel meer gebracht dan alleen een mooi dashboard. We hebben er ontzettend veel van geleerd. Zo leerden we dat, naast kredietanalyse, ook data-analyse een belangrijke competentie is voor de Risk Managers wanneer de dashboards deel gaan uitmaken van hun dagelijkse werkzaamheden. Ook leerden we dat een multidisciplinaire samenwerking met onder meer dataspecialisten, IT en Risk Managers zorgt voor versnelling van opleveringen.

Wat we meenemen uit dit traject zijn de volgende drie dingen:

  1. Verzamel de juiste mensen om je heen;
  2. Combineer huidige werkwijze met de kracht van data;
  3. Richt je organisatie op dit aangepast proces in.

We merken dat andere collega’s mede door dit innovatietraject met Risk Management zijn geïnspireerd om op dezelfde manier aan de slag te gaan met innovatie en dat het aantal innovatie initiatieven sterk toeneemt in de organisatie. De innovatie mindset is los!

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs