Torch schijnt nieuw licht op commercieel vastgoed sector

Blog -

Skyscrapers reflect blue sky and sun lights

Iedere financiële instelling heeft het tegenwoordig over, er lijkt geen ontkomen meer aan: blockchain. Deze technologie zit zo’n beetje op de piek van de Gartner hype cycle en wordt ook wel vergeleken met ‘teenage sex’: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it.

Blockchain gaat een enorme impact hebben op verschillende sectoren en gehele waardeketens, zo ook in de vastgoedmarkt. Merijn Zaat Merijn Zaat Innovation Manager Blockchain

Blockchain gaat naar verwachting een enorme impact hebben op verschillende sectoren en gehele waardeketens, zo ook in de vastgoedmarkt. Efficiency, transparantie en slimme contracten zijn belangrijke eigenschappen van de blockchain die de potentie hebben de processen in deze sector sterk te vereenvoudigen en nieuwe business modellen te ontwikkelen. Met het blockchain initiatief Torch schijnt ABN AMRO nieuw licht op de commercieel vastgoed sector.

Torch: transparanter, sneller, makkelijker

Via het online Torch platform wordt data gevalideerd en uitgewisseld tussen verschillende partijen zoals vastgoed beleggers, taxateurs, banken en De Nederlandse Bank. Blockchain technologie waarborgt automatisch de integriteit van deze data, waardoor bevoegde partijen directe toegang hebben tot juiste en actuele informatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat het DNB in staat stelt om op elk gewenst moment audits uit te voeren zonder dat hier een uitgebreid rapportage proces aan vooraf gaat.

De klant levert via het platform informatie aan en heeft bovendien zelf de controle met wie deze data gedeeld wordt. Zo kan hij andere partijen toegang geven tot zijn data voor het doen van een taxatie, maar ook partijen die zijn vastgoed zouden willen overnemen of (her)financieren. Hierdoor wordt de markt transparanter gemaakt, kunnen partijen direct vertrouwen op vastgoeddata en zo sneller en makkelijker zaken doen. Dit wordt helder uitgelegd in deze video.

Het team

Het Torch team bestaat uit zeer diverse disciplines. We werken in een groot scrum team met product owners, een scrum master, customer developers en programmeurs. De product owners hebben een achtergrond in commercieel vastgoed, brengen domeinkennis in en vormen de visie waar naartoe wordt gewerkt. De scrum master bewaakt de werkwijze, zoals het werken in driewekelijkse sprints. Deze beginnen steeds met een planning en eindigen met een demo en evaluatie.

Waarde voor de gebruikers

Door kort-cyclisch te werken kunnen we steeds datgene doen wat het meeste waarde heeft en zijn we flexibel om bij te sturen waar nodig. Het eindresultaat en de deadline zijn door deze werkwijze niet in steen gebeiteld zoals bij traditioneel project management. Veel belangrijker is dat we iets bouwen waar de gebruiker écht op zit te wachten. Door Torch in demoversie door alle verschillende gebruikers te laten testen en steeds aan te passen naar de feedback van de gebruikers, weten we precies hoe het er straks uit moet zien en wat het moet kunnen.

Waar staan we?

We hebben in de afgelopen maanden een MVP (Minimum Viable Product) gebouwd: een eerste werkende versie met basis functionaliteiten. In deze testversie kunnen klanten hun huurcontracten op een makkelijke manier delen met de relatiemanagers van de bank, die deze gegevens valideren. Vervolgens krijgen de taxateurs toegang tot deze data om een taxatie van het gebouw te kunnen uitvoeren. Verder onderzoeken we samen met toezichthouder DNB hoe zij toegang krijgen tot de data in Torch. In de komende maanden doen we een beta test met een selectie van klanten en taxateurs, waarbij we de MVP verder optimaliseren op basis van hun feedback.

Leren over blockchain

Door Torch steeds de testen leren we uiteraard veel over de gebruikersbehoeften, maar ook over de technologie. Zo zaten we eerst op het spoor om alle vastgoeddata op de blockchain te plaatsen. Dit was om twee redenen niet handig. Ten eerste staat dan alle (zeer goed versleutelde) data bij alle partijen. Die hebben weliswaar alleen toegang tot data die ze mogen zien op basis van permissies, maar je mag nooit uitsluiten dat er een kans is dat die versleuteltechniek zou kunnen worden gekraakt. Dan is de data met terugwerkende kracht beschikbaar voor partijen die hier geen toegang tot mogen hebben. Dit is vanuit privacy overwegingen onaanvaardbaar. Ten tweede waren de bestanden die gedeeld worden erg groot, waardoor het systeem erg traag werd.

Daarom hebben we gekozen voor een veiligere en lichtere structuur: data wordt opgeslagen bij de geëigende partij en alleen gedeeld via reguliere datakoppelingen, ook wel API’s. Blockchain wordt gebruikt om een zogenaamde ‘vingerafdruk’ (ook wel ‘hash’) van deze data te maken en te delen in het gehele netwerk. Hierdoor kan iedereen direct zien dát er nieuwe gegevens rond een vastgoed object beschikbaar zijn, zonder dat de data wordt gedeeld. Deze wordt alleen op aanvraag gedeeld met partijen die beschikken over de juiste permissies. Hierdoor zijn alle partijen up-to-date op het gebied van vastgoedtransacties. Als een partij de data ontvangt kan dit gecontroleerd worden met behulp van de hash. Hierdoor weet met dat de inhoud oorspronkelijk en valide is en dus niet is gemanipuleerd. Dit komt zeer goed van pas bij due dilligence in het geval van bijvoorbeeld eigendomsoverdracht of (her) financiering.

Samen nieuwe kansen benutten

Er is door blockchain veel potentie om dataprocessen van te vereenvoudigen. Van de bank, maar ook tussen de verschillende partijen binnen de vastgoed keten, zoals taxateurs, andere banken en de toezichthouder. Hiermee wordt een infrastructuur voor vastgoeddata gebouwd, waar tal van toepassingen op gebouwd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan datagedreven advies, digitaal asset management, smart contracting en het facililteren van een (circulair) gebouwenpaspoort. In de komende fase gaan we deze modellen verder verkennen en ontwikkelen met de partijen in de sector. We zoeken hierin actief de samenwerking en staan open voor ideeën, blockchain werkt immers alleen als je het in co-creatie doet met de belanghebbenden.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs