Kunst kent geen beperkingen

Blog -

Vrouw schildert

April staat bij ABN AMRO Foundation in het teken van kunst & cultuur. Het is geweldig dat Cordaan en de bank samen vijf evenementen organiseren met kunstenaars in de Outsider Art Galerie. Monique Spreitzer is bestuursadviseur bij Cordaan. Door de jaren heen heeft ze met collega Hans Hendriks een nauwe samenwerking met ABN AMRO Foundation tot stand gebracht. Ze vertelt over de band tussen de twee organisaties.

Het is belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten van mensen en deze waar mogelijk te versterken. Monique Spreitzer Monique Spreitzer Bestuursadviseur bij Cordaan

Samen sterk

ABN AMRO Foundation en Cordaan werken al lange tijd samen. Twee organisaties die op het eerste gezicht heel verschillend zijn, maar ook een aantal belangrijke overeenkomsten hebben. Zorgorganisatie Cordaan biedt mensen de zorg of begeleiding die ze nodig hebben. Voor korte of langere tijd en ongeacht afkomst, leeftijd of beperking. Cordaan staat dichtbij mensen. Dicht bij in de buurt of wijk waar ze wonen, en dicht bij hun persoonlijke vragen. Kortom: het draait in die zorg en begeleiding om de relatie tussen mensen.

Ook binnen de werkzaamheden van ABN AMRO Foundation staat de relatie tussen mensen centraal. De Foundation brengt verschillende type mensen bij elkaar door middel van vrijwilligerswerk. Daar komen mooie dingen van.

Iedereen is waardevol

De inzet bij de missie van Cordaan is dat Amsterdammers het leven kunnen blijven leiden dat ze zelf graag willen. De drijfveer is een bijdrage leveren aan een waardevol leven in de context van volwaardig burgerschap. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking moeten met dezelfde kansen, mogelijkheden en plichten deel kunnen nemen aan de samenleving. Cordaan probeert voor iedere cliënt de meest betekenisvolle plek in de samenleving te vinden. Het is belangrijk om daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten van mensen en deze waar mogelijk te versterken.

Kunst als rode draad

Als Partner van de Toekomst ondersteunt ABN AMRO mensen die iets willen bereiken. Via haar Foundation laat de bank ze hun talent ontdekken of hun ambities waarmaken. Een domein waar Cordaan en ABN AMRO elkaar vinden is kunst.

Cordaan wil een bijdrage leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking afwijken van de geldende norm. Aan de ene kant door hun zelfbeeld te versterken en hun zelfwaardering, zelfvertrouwen en trots te vergroten. Aan de andere kant door hun integratie in de maatschappij te bevorderen. Daarbij helpt het als mensen zónder en mét een beperking elkaar ontmoeten. Kunst kan daarbij een belangrijke verbindende rol spelen.

Talent en erkenning

Kunst maken begon als een vorm van dagbesteding of activiteitenbegeleiding binnen Cordaan en is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het zorg- en begeleidingsaanbod. Onder de cliënten met een beperking bevinden zich zeer talentvolle, originele en unieke kunstenaars. Sommige cliënten met een artistieke aanleg en talent ontwikkelen zich tot beeldend kunstenaar. Het heeft lang geduurd voordat er vanuit de samenleving erkenning kwam voor deze kunstenaars en hun werk, maar inmiddels staat de waardering voor hun kunstvorm buiten kijf.

Kunst geeft kracht

Binnen Cordaan zijn kunstenaars met een verstandelijke en/of psychische beperking al jaren aan de slag in de ateliers van de Kunstwerkplaats. Een plek waar ook workshops worden aangeboden, en waar ABN AMRO Foundation meer dan eens actief is. Bankmedewerkers komen direct in contact met kunstenaars en werken samen met hen aan een thema. De kunstenaars hebben allemaal een verstandelijke beperking.

Deze workshops zijn bijzonder doordat het nu eens niet degene met de beperking is die de begeleiding ontvangt… In dit geval krijgen de mensen zonder beperking les, aanwijzingen en begeleiding van iemand met een beperking. De erkenning en het begrip voor het talent van deze mensen geeft hun zelfwaardering en zelfrespect een enorme boost!

Nieuwe podia voor talent

Een aantal kunstenaars uit de Kunstwerkplaats heeft zóveel talent en doorgroeipotentieel, dat voor hen in een inspirerende omgeving ruimte is gezocht om zich verder te ontwikkelen. Op 16 maart jl. heeft koningin Máxima tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Hermitage – naast het Outsider Art Museum – ook de Outsider Art Ateliers, de Galerie en de Artotheek van Cordaan geopend.

Kunst maakt de mens

Talent kent geen beperkingen. Daarom stelt Cordaan zich open naar de buitenwereld en zoekt de organisatie continu naar partijen om mee samen te werken. Zo heeft Cordaan met Introdans en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een dansvoorstelling gerealiseerd tussen mensen mét en zonder beperking. Daarnaast investeert de organisatie in het programma ‘Kunst maakt de mens’ met het Stedelijk Museum om de kunst naar ouderen te brengen. En daarom werkt Cordaan ook graag samen met ABN AMRO Foundation en de medewerkers van de bank.

Een waardevolle bijdrage

Op 6 april jl. hebben vrijwilligers van ABN AMRO Foundation een ‘masterclass’ schilderen gevolgd onder begeleiding van een Outsider Art kunstenaar van Cordaan. Later deze maand zal een vergelijkbare groep in het atelier van Textielkunstwerkplaats De Draad in Amsterdam West een workshop tassen maken volgen, die wordt geleid door een cliënt met een verstandelijke beperking. Het zijn deze ontmoetingen tussen mensen mét en zonder beperking die het leven waardevoller maken.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs