Geen grote fiscale veranderingen op woningmarkt in 2015

Blog -

Bouwplaats huizen

In 2015 staan er geen grote fiscale veranderingen voor de woningmarkt op het programma. Dat is geen verrassing, want in 2013 en 2014 is al veel nieuwe fiscale wetgeving voor de eigen woning ingevoerd. Zoals de aflossingsverplichting voor nieuwe geldleningen waarvoor geen overgangsrecht geldt en de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf. De fiscale regels voor de eigen woning zijn redelijk ingewikkeld, maar ze zijn nu wel duidelijk. Dat laatste kan van invloed zijn op een verder herstel van de koopwoningmarkt. De lage huizenprijzen, lage rente en stijgende huren helpen daarbij. Ook is er een aantal relatief kleine, maar interessante veranderingen in 2015.

Voor de woningmarkt staat volgend jaar een aantal kleine, maar interessante veranderingen op het programma. Peter Pleijsant Peter Pleijsant Tax Law Specialist

Laag btw-tarief op verbouwingen verlengd tot 1 juli 2015

Voor de arbeidskosten van woningverbouw geldt een btw-tarief van 6%. Dit lage tarief zou eerst tot het einde van dit jaar gelden, maar nu wil het kabinet dat het wordt verlengd tot 1 juli 2015. Daarna gaat het btw-tarief voor verbouwingen weer naar 21%. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de woning ouder zijn dan twee jaar. De eigenaar hoeft er zelf niet al twee jaar te wonen. Het lage btw-tarief geldt ook voor tuinwerkzaamheden en een tweede woning, mits deze permanent bewoond mag worden. De kosten van bouwmaterialen vallen niet onder het gunstige tarief.

Huizenprijzen

Verlenging verhuisregeling

Wie zijn vorige eigen woning nog niet heeft verkocht, kan nog enige tijd gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek voor deze woning. Evenals voor de eventuele huidige eigen woning. De vorige eigen woning moet wel ‘te koop’ staan en ‘leeg’ zijn. De renteaftrek kan ook gelden voor een lege, nieuwe eigen woning die men binnenkort als hoofdverblijf gaat bewonen. Het kabinet wil dat deze perioden structureel drie volle kalenderjaren worden. De vorige eigen woning mag gedurende deze periode ook tijdelijk zijn verhuurd in box 3.

Restschulden eigen woning langer aftrekbaar

Hebt u uw eigen woning met verlies verkocht? De rente over uw restschuld is dan nog maximaal 10 jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het kabinet heeft voorgesteld deze termijn te verlengen tot 15 jaar.

Hypotheekrenteaftrek tegen maximaal 51%

Voor wie de financieringsrente in de hoogste belastingschijf kan verrekenen, wordt hypotheekrente in 2015 aftrekbaar tegen maximaal 51%. In 2014 is dat nog 51,5%. De komende jaren gaat daar steeds 0,5%-punt af, tot maximaal 38% in 2041. Voor iedere € 10.000,- aan financieringsrente kost dit jaarlijks € 50,- netto meer aan inkomstenbelasting dan in het kalenderjaar ervoor.

Hypotheekplafond omlaag naar 103%

Woningbezitters kunnen in 2015 een hypotheek afsluiten tot maximaal 103% van de waarde van de eigen woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting). De komende jaren gaat dit percentage stapsgewijs omlaag naar 100%. Een hogere lening blijft wel mogelijk na verbouwing of energiebesparende investeringen, zoals dakisolatie, zonneboilers en energiezuinige kozijnen en deuren.

Hoger eigenwoningforfait

In 2015 gaat het eigenwoningforfait (ook wel ‘villabelasting’) voor huizen boven circa 1 miljoen euro verder omhoog. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat een eigenaar/bewoner van een huis bij zijn belastbaar inkomen in box 1 moet optellen. Het percentage en de (WOZ-)waarde waarboven dit gaat gelden in 2015 staan nog niet vast.

Voor zover de WOZ-waarde hoger is dan € 1.040.000,- bedraagt het eigenwoningforfait nu 1,8%. Tot die grens is het percentage 0,7%. Het percentage van 1,8% zal in 2015 stijgen. Eerder is namelijk wettelijk vastgelegd dat dit in fases omhoog gaat naar 2,35% in 2016. Wie geen hypotheek (meer) heeft of nog een hele kleine, wordt niet door deze maatregel geraakt.

Derde Woensdag In September
Op woensdagavond 17 september organiseerde ABN AMRO een livediscussie over de Miljoenennota. Gerrit Zalm en Han de Jong gaven hun visie op de kabinetsplannen. Daarnaast gaven onze experts hun mening over de belangrijkste punten uit de Miljoenennota.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs