Geen enkele sector in de min in 2014, groei verwacht over de hele linie in 2015

Nieuwsbericht -

Bouwplaats huizen

De prognoses voor retail, industrie, bouw en leisure sector zijn verhoogd. De economie herstelt zich volgens een vast patroon van stijgende export, investeringen en consumptie. En ook de op het binnenland gerichte sectoren zien een omslag.

Bouw en retail sluiten lange krimpperiode af

Alle sectoren in de Nederlandse economie vertonen in 2014 groei of stabiliseren. Begin dit jaar verwachtte ABN AMRO voor de Bouw en Retail nog krimp. De bouw groeit echter weer (+3 procent) en retail stabiliseert. Hiermee sluiten deze sectoren een jarenlange reeks van krimp af. Hetzelfde geldt voor de sector telecom, media & technologie (TMT) die in 2014 stabiliseert en in 2015 naar verwachting weer groeit. Daarmee wordt het herstel van de Nederlandse economie steeds breder gedragen.

"Ingetogen herstel" volgens een vast patroon

Herstel begint voor Nederland meestal in het buitenland. Eerst profiteren de exportbedrijven van de toenemende vraag naar onze exportproducten en –diensten. Als de bezettingsgraden weer oplopen volgen de investeringen en als laatste volgt de consument. Ook bij het huidige herstel van de economie ziet ABN AMRO dit patroon. Dit proces neemt zijn tijd en het herstel kan vooralsnog als 'ingetogen' worden bestempeld.

Agrarisch, food en industrie

Voor internationaal georiënteerde sectoren als agrarisch, food en industrie vindt het herstel vroeg in de cyclus plaats. De agrarische sector heeft de crisis goed doorstaan. Net als voor food geldt dat de exportafhankelijkheid groot is en de gevoeligheid voor de conjunctuur relatief laag. Dit betekent dat de groei in deze sectoren bij een aantrekkende economie wat achterblijft bij de groei van andere sectoren (agrarisch +1 procent in 2014 en 2015, food +1,5 procent in 2014 en +2 procent in 2015). De industrie behoort met een verwachte groei van 3 procent in 2014 tot de sterkste stijgers, waarbij de export de belangrijkste aanjager is. Vooral de machine- en transportmiddelenindustrie doen het goed als gevolg van toenemende vraag uit buiten- maar ook vanuit het binnenland.

Groothandel, transport & logistiek (T&L)

Groothandel en T&L zijn deels op het buitenland gericht, maar ook afhankelijk van de binnenlandse economie. Voor beide sectoren verwacht ABN AMRO een gematigde groei in 2014 van 0,5 procent voor de groothandel en 1 procent voor T&L. Dit betekent overigens niet automatisch goed nieuws voor de bedrijfsresultaten. Zeker in bepaalde branches van T&L geldt dat er ondanks de toenemende volumes van een ‘winstloze groei’ sprake kan zijn als gevolg van overcapaciteit in deze sector.

'Binnenlandse sectoren' krimpen niet verder

De krimp in de meer 'binnenlandse sectoren', zoals retail, autoretail en leisure lijkt tot staan te zijn gebracht. Non-foodwinkels noteerden weer volumestijgingen in de eerste vijf maanden van 2014. De grootste plussen behaalden winkels in consumentenelektronica en textielsupers. Ook de Doe Het Zelf-winkels kwamen uit op positieve cijfers. De autoretail heeft het nog zwaar, maar kan weer op een voorzichtige groei rekenen van 1 procent in 2014 en 2 procent voor 2015. Wel zien we dat door overcapaciteit en lage marges dat voor veel bedrijven niet genoeg zal zijn om al positieve resultaten te schrijven. De leisure sector groeit zowel in 2014 als 2015 met 2 procent. Deze sector als geheel is de crisis sowieso niet slecht doorgekomen. De teruggang in cyclische branches als hotels werd opgevangen door bijvoorbeeld dagattracties en museum­bezoek. Cafés blijven het wel moeilijk hebben.

TMT stabiliseert, zakelijke dienstverlening groeit

In de sectoren zakelijke dienstverlening en TMT is sprake van een grote diversiteit. Beide sectoren zijn sterk afhankelijk van de binnenlandse ontwikkelingen, hoewel de export voor deze sectoren steeds belangrijker wordt. Nu het herstel steeds breder wordt gedragen, is er ook voor deze sectoren een omslag te verwachten. ABN AMRO ziet TMT nog niet echt groeien in 2014, aangezien de positieve verwachtingen voor de IT-dienstverlening teniet worden gedaan door minder goede ontwikkelingen in de grafische industrie en uitgeverijen. De zakelijke dienstverlening vertoont in 2014 al wel een bescheiden groei met een 0,5 procent.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws