Herstel bouwsector zet door, kansen in vergrijzing en verduurzaming markt

Nieuwsbericht -

Huizenmarkt grafiek

De eerste tekenen van herstel zijn in vrijwel alle branches zichtbaar. Investeren in duurzame bouw en modulair bouwen biedt groei op termijn. Ketensamenwerking vormt het fundament voor structurele groei.

De onzekerheid die de woningmarkt lang in haar greep heeft gehouden, had in 2013 nog grote gevolgen voor de woningbouw en de bouwsector als geheel. Om op lange termijn vooruitzichten op structurele groei te creëren in de bouwsector moet de sector zich richten op zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande woningen en gebouwen. Zo bieden verduurzaming en vergrijzing voor vrijwel alle branches in de bouwsector kansen. Dit vereist samenwerking tussen alle partijen in de bouwketen om toegevoegde waarde te kunnen creëren voor klanten, concludeert ABN AMRO in haar Visie op Bouw en Vastgoed 2014.

Woningbouw herstelt, kampt nog met naweeën crisis woningmarkt

In 2013 daalde de woningbouwproductie voor het tweede achtereenvolgende jaar op rij sterk, met 6,9 procent. Nu er duidelijkheid is over het overheidsbeleid is de rust op de woningmarkt echter teruggekeerd. Er is herstel zichtbaar door toenemende transacties, stabiliserende prijzen en een stijging van de orderportefeuille van 5,2 naar 5,5 maanden. Ook voor architecten steeg het aantal nieuwe opdrachten - vooral nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw - in het tweede halfjaar sterk. In 2013 daalde de productie in de utiliteitsbouw met 5,3 procent. Toch zijn ook hier de vooruitzichten volgens ABN AMRO positief, door hogere bedrijfsinvesteringen en de aantrekkende economie. In de grond-, weg- en waterbouw steeg de orderportefeuille eveneens: van 5,1 naar 5,7 maanden. Wel staat de productie nog onder druk door overheidsbezuinigingen.

Duurzaam en innovatief bouwen heeft toekomst

Om de vooruitzichten op termijn verder te verbeteren, moet de woningbouw zich volgens ABN AMRO richten op de bouw en renovatie van een nieuw type woningen. Hierbij kan de sector vooral inspelen op demografische veranderingen, zoals de vergrijzing. Architecten en installateurs kunnen leegstaande zorgcomplexen verbouwen tot geschikte woningen voor ouderen. Maar ook op het gebied van duurzaamheid zijn er kansen. Er is duidelijk vraag naar het verduurzamen van woningen en winkels en het transformeren van kantoorgebouwen tot woningen.

Van rijtjeshuizen naar modulair bouwen

Deze ontwikkelingen bieden kansen, maar betekenen volgens ABN AMRO ook dat bouwers wensen van de klant voorop moeten stellen en dat zij anders moeten bouwen. Geen rijtjeshuizen meer, want door kleinere huishoudens en de vergrijzing zijn kleinere en aangepaste woningen nodig. Flexibiliteit is volgens ABN AMRO belangrijk, waardoor modulair bouwen en inspraak geven aan bewoners terrein winnen. In de bouw is een flexibele marktbenadering nodig waarin klanttevredenheid centraal staat. "Om uit de crisis te komen en langdurige groei te creëren, moeten partijen in de bouwketen meer samenwerken. Zo kunnen projectontwikkelaars zich ontwikkelen tot verbinder en fungeren als spil tussen bouwers, overheid en bewonerswensen. Aannemers vervullen hierbij een coördinerende rol door ervoor te zorgen dat alle disciplines samenwerken bij het realiseren van innovatieve, integrale concepten in woningen en gebouwen", zegt Annemijn Fokkelman, Sector Banker Bouw, ABN AMRO.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws