Hoe werkt een renteswap?

Nieuwsbericht -

Er is in de media de laatste weken regelmatig aandacht voor renteswaps. Hieronder staat een aantal vragen en antwoorden die beschrijven wat een renteswap is en waarom ondernemingen er gebruik van maken.  

Waarom sluit een onderneming renteswap af?

  • Een onderneming die een renteswap afsluit, wil graag zoveel mogelijk grip houden op de toekomstige rentekosten. Een zo stabiel mogelijke kostenbasis is belangrijk voor het ondernemingsplan.
  • Bij  een lening met variabele rente bestaat het risico van een stijgende  rente.
  • Dit risico kan de onderneming afdekken met een renteswap. Hierdoor krijgt de onderneming niet te maken met extra rentekosten wanneer de variabele rente stijgt.

Hoe werkt de renteswap?

  • De renteswap is een zelfstandig product dat los staat van de lening(en). Uiteraard richt het zich wel op het stabiel houden van het rentetarief uit de betreffende lening(en).
  • Bij een renteswap ruilen de bank en de onderneming de variabele rente en vaste rente. De onderneming krijgt de variabele rente die het betaalt op de lening(en) exclusief de variabele opslagen op de lening(en), van de bank. Daarvoor in de plaats betaalt de onderneming een vaste rente aan de bank. Het effect is dat de onderneming is beschermd tegen rentestijgingen.
  • De variabele opslagen op de lening(en) blijft de onderneming wel apart betalen. Deze variabele opslagen maken geen deel uit van de renteswap.

Waarom geen vaste rente?

Als een onderneming zekerheid wil over de rentelasten, is een lening met een vaste rente inderdaad ook een optie. De keuze hangt af van de voorkeur van de ondernemer en de situatie waarin zijn onderneming zich bevindt. Redenen waarom ondernemingen kiezen voor een lening met variabele rente in combinatie met een renteswap zijn onder andere de volgende:

  • Het biedt de onderneming meer flexibiliteit. Een renteswap kan eenvoudig worden gebruikt voor andere leningen die de onderneming heeft afgesloten bij de bank met wie hij de renteswap heeft afgesloten. Ook kan een renteswap worden meegenomen naar een andere bank in het geval de onderneming bij een andere bank een lening met een variabele rente aantrekt of een bestaande lening oversluit.
  • Een variabele rente in combinatie met een renteswap is vaak goedkoper dan een lening met een vaste rente.

Leidt een renteswap tot extra kosten voor een onderneming?
Als de lening(en) en de renteswap beiden doorlopen tot het einde van de afgesproken looptijd, brengt een renteswap geen extra kosten met zich voor een onderneming.  Een renteswap kan alleen leiden tot extra kosten voor een onderneming indien zich een combinatie van twee zaken voordoet:

  • de rente is niet gestegen maar gedaald; en
  • de ondernemer wil de renteswap voor de einddatum opzeggen of aanpassen.

Bij een gedaalde rente heeft de renteswap een negatieve waarde. Dat is niet erg wanneer de renteswap doorloopt tot het einde van de looptijd. In dat geval is de waarde van een renteswap aan het einde van de looptijd altijd nul. Maar als de renteswap wordt opgezegd of aangepast in een periode waarin de renteswap een negatieve waarde heeft, dan ontstaat er een financiële verplichting voor de onderneming.

Komt het vaak voor dat een renteswap voor het einde van de looptijd wordt beëindigd of aangepast?

Nee, dit komt niet vaak voor.

Doet dit probleem zich niet voor bij een lening met een vaste rente?

Als een onderneming een lening met een vaste rente heeft en gedurende de looptijd de lening wil opzeggen of aanpassen, dan kan dit leiden tot extra kosten. De onderneming moet een boeterente betalen indien de rente op het moment van beëindiging lager ligt dan de afgesproken rente onder de lening. De berekening van deze boeterente is te vergelijken met de berekening van de negatieve waarde van een renteswap in het geval de rente is gedaald onder de afgesproken rente onder de renteswap

Hebben ondernemingen last van het feit dat hun renteswap een negatieve waarde heeft?

Een negatieve waarde van een renteswap doet zich alleen voor als de rente gedaald is ten opzichte van de afgesproken rente in de renteswap. Dat is alleen een probleem in het geval de ondernemer de renteswap voor de einddatum wil opzeggen of wil aanpassen.
Als de renteswap voor de einddatum niet wordt beëindigd of aangepast , is de waarde van de renteswap tijdens de looptijd (positief of negatief) niet relevant. De waarde van de renteswap is op het einde van de looptijd altijd gelijk aan nul. De ondernemer en de bank hebben in dat geval geen enkele betalingsverplichting meer uit hoofde van de renteswap.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws