Onrust Midden-Oosten heeft slechts beperkt effect op olieprijs

Nieuwsbericht -

Booreiland op de open zee

De opmars van ISIS-rebellen in het noordwesten van Irak heeft volgens ABN AMRO vooralsnog een beperkt effect op de olieprijs, met een stijging van slechts enkele dollars. Doordat de olieproductie in dit gebied al enkele maanden geleden tot stilstand kwam, komen de huidige olie-exporten uit Basrah, in het Zuid-oosten van Irak. De olieproductie en -export in het zuiden van Irak zijn onverminderd doorgegaan. In mei en juni werd zelfs de hoogste productie sinds ruim tien jaar behaald.

ABN AMRO verwacht daarnaast dat zowel omringende olieproducenten als de internationale gemeenschap, vooral de Verenigde Staten, niet zonder meer zullen toestaan dat ISIS de controle krijgt over grote olievelden in het zuiden van Irak. Hierdoor schat zij het risico op stilstand van de olie-export vooralsnog niet hoog in. Bovendien kan een lagere olieproductie in Irak worden opgevangen door extra olieproductie in andere OPEC-landen, vooral in Saudi-Arabië. Irak blijft in de toekomst een cruciale olieproducent, doordat in de komende jaren de mondiale vraag naar olie zal toenemen. Vooral door de groeiende vraag naar olie vanuit Azië.

Voldoende olieaanbod in komende jaren

Ondanks de toegenomen risico’s gaat het basisscenario van ABN AMRO - met een focus op de komende twee jaar - uit van stabiele tot licht dalende olieprijzen. Dit scenario gaat uit van voldoende aanbod van olie in de komende jaren. De mondiale vraag naar olie stijgt, maar in een zeer gematigd tempo. Deze stijging kan worden opgevangen door de snel stijgende olieproductie in niet-OPEC-landen, zoals de VS en Canada. Daarnaast kan de huidige, bijna structurele daling van de olieproductie in Libië, Nigeria, Syrië en Iran met zo’n drie miljoen vaten per dag volgens ABN AMRO worden opgevangen door andere OPEC olieproducenten. Dit veroorzaakt nauwelijks onrust, volatiliteit en olietekorten. Er is dus naar verwachting geen tekort aan olie. Vanwege het ruime aanbod van olie, in combinatie met een verwacht herstel van de dollar, gaat ABN AMRO uit van licht dalende olieprijzen.

Stremming olieproductie kan tot structurele prijsstijging leiden

Een risicoscenario dat in beeld komt sinds de huidige ontwikkelingen in Irak is een situatie waarbij de olieprijs structureel hoger komt te liggen. Dit is het geval als de prijs van Brent-olie voor een langere periode boven de USD 130/vat noteert. Volgens ABN AMRO wordt een structureel hogere olieprijs waarschijnlijker wanneer de olieproductie in Irak voor langere tijd wordt gestremd en investeringen om een verhoging van deze productie op termijn te waarborgen achterwege blijven. Een langdurige stremming van de productie en export in andere OPEC-landen in combinatie met nieuwe productiestoornissen kan dit effect versterken. Als de olieproductie in de VS en Canada veel eerder piekt dan verwacht en de economische groei – niet alleen in Azië, maar ook in de VS en Europa - veel sneller toeneemt dan verwacht, kan dit eveneens leiden tot hogere olieprijzen.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws