Positieve vooruitzichten ondanks toegenomen zorgen over metaalmarkten

Nieuwsbericht -

Metaalindustrie sector

Zwakke macro-cijfers in Europa en China waren aanleiding tot zorg over de toekomstige vraag naar industriële metalen. De situatie in de staalsector blijft in meeste regio’s voorlopig nog relatief zwak, maar door positieve economische vooruitzichten en krapte op de basismetalenmarkten zijn er toch positieve prijsprognoses.

Zwakke macro-cijfers Europa en China drukken sentiment metaalmarkten

De onzekerheid over de vraag naar metalen nam in het tweede en derde kwartaal van 2014 toe. De Amerikaanse economie trok aan, maar de bezorgdheid nam toe over de economische ontwikkeling in China en Europa. ABN AMRO verwacht echter dat de Chinese regering de vereiste maatregelen zal nemen om haar groeidoelstellingen dit jaar te realiseren. In Europa was eveneens sprake van een groeivertraging, mede onder invloed van de Oekraïne-crisis en het zachte weer in het eerste kwartaal van dit jaar. Ook viel de industriële productie tegen door een zwakkere externe vraag. Desondanks wijzen fundamentele economische omstandigheden in de richting van een bescheiden Europees herstel dit jaar. Een sterkere wereldeconomie en de daling van de euro zouden in de komende maanden steun moeten bieden aan de groei van de industriële sector in de eurozone. Dit scenario werkt gunstig door op metaalmarkten.

Staal- en koperprijzen sinds begin 2014 onder druk

Voor de prijsontwikkeling in de staalsector is 2014 tot dusverre geen positief jaar. De vraag is zwak en het aanbod overvloedig, waardoor de prijzen in de meeste regio’s omlaag zijn gegaan. Het prijspeil in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en de Verenigde Staten bleef stabiel, terwijl staal in Europa en China goedkoper werd. De prijzen in Latijns-Amerika zijn door een hoge vraag echter met 3,5 procent gestegen. Sinds het begin van het derde kwartaal lijkt er ruimte voor verbetering. Hoewel in Europa de prijzen nog steeds teruglopen, lijkt in andere regio’s het dieptepunt te zijn gepasseerd en tekenen zich stabiele of licht stijgende prijzen af. De wereldwijde productieactiviteit verbetert en de bouwsector trekt aan, met name in de VS. De prijzen in de VS zullen naar verwachting dan ook verder stijgen. In andere regio’s zijn de omstandigheden in de staalsector echter nog relatief zwak. In China nemen de investeringen in de vastgoedsector af, waardoor de vraag naar staal relatief zwak is. In Europa en Latijns-Amerika is de economische situatie verslechterd en dit zal uiteindelijk ook de staalsector opbreken. - De prijzen voor grondstoffen voor staalproductie zijn fors gedaald. Zo werden ijzererts 38 procent en cokeskolen 23 goedkoper sinds de start van 2014. In beide markten zijn de prijzen gedrukt door overaanbod. Basismetalen geven een andere prijsontwikkeling te zien. Zo is alleen koper sinds begin 2014 in prijs gedaald en zijn aluminium, nikkel en zink duurder geworden. Het best presterende metaal is aluminium, dat aanzienlijk in prijs is gestegen, gevolgd door zink. Koper en nikkel ondervonden druk van geopolitieke ontwikkelingen, regelgeving en de zwakke macrocijfers uit Europa en China.

Mondiale staalprijs blijft stabiel, prijzen basismetalen stijgen

ABN AMRO gaat er van uit dat de Europese economie zich geleidelijk zal herstellen, China haar groeiambities zal verwezenlijken en de Amerikaanse economie zich verder zal versterken. Hoewel verslechterende Europese en Chinese macrocijfers voor de vraag naar industriële metalen doorgaans geen gunstig scenario zijn, kunnen ze ook de aanzet geven tot stimuleringsmaatregelen om economische groei te bewerkstelligen. Zulke maatregelen komen de vraag naar industriële metalen over het algemeen ten goede. ABN AMRO verwacht echter dat de mondiale staalprijs in het derde en vierde kwartaal stabiel blijft, zelfs als stimuleringsmaatregelen worden genomen. De overcapaciteit in Europa en China speelt de staalmarkten de komende tijd namelijk nog steeds parten. Ook denkt ABN AMRO dat de prijzen van grondstoffen voor staalproductie door overaanbod waarschijnlijk nog zwak blijven. Wel verwacht zij dat de prijzen van basismetalen tot het einde van 2014 omhoog zullen gaan. ABN AMRO verwacht dat aluminium en zink ook in het tweede halfjaar van 2014 de best presterende metalen zijn en dat de vraag naar - koper (met name uit China) solide blijft.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws