Renteswaps en acties om eventuele problemen op te sporen

Nieuwsbericht -

Percentage

Op 28 mei publiceerde de AFM de resultaten van een onderzoek naar renteswaps. Het onderzoek beschrijft hoeveel renteswaps er in Nederland zijn afgesloten door niet professionele MKB bedrijven en wanneer een dergelijk MKB bedrijf mogelijk een probleem heeft met een renteswap en wanneer niet. Meer informatie hierover leest u op onze website.

Naast inzicht in de omvang en de aard van de problematiek, vindt de AFM dat er inzicht moet komen in de mate waarin in individuele gevallen sprake kan zijn geweest van niet-passende en/of onzorgvuldige dienstverlening. Tevens dient er zicht te komen op acute problemen bij die MKB ondernemingen die een renteswap hebben dat niet (langer) aansluit bij hun situatie.

Onder welke omstandigheden zijn er risico’s en is er kans op een acuut probleem?

Eind vorig jaar heeft ABN AMRO een analyse gedaan op haar portefeuille van circa 6000 renteswaps voor het niet professionele MKB. Op basis hiervan zijn er risicosituaties geïdentificeerd, waar ABN AMRO extra aandacht aan besteedt.
Bedrijven die bij Bijzonder Beheer zitten kunnen een risico lopen als het contract van hun renteswap moet worden aangepast. Net zo goed als bedrijven met een lening met een vaste rente ook een risico lopen als die Bijzonder Beheer zitten en het contract moet worden opengebroken.
Daarnaast is een risicosituatie als het derivaat niet meer matcht met het renterisico dat wordt afgedekt (overhedge). Bijvoorbeeld omdat het bedrijf niet het volledige lening volume gebruikt.

In risicosituaties overleg met de klant

Voor de bedrijven bij Bijzonder Beheer geldt dat er in samenspraak met de klant wordt gekeken wat de beste oplossing is om een eventueel risico te mitigeren. Dat is een bestaand en continu proces. Voor bedrijven waar sprake is van een mismatch, is een specifiek proces ingericht. Dat voorziet er in dat deze klanten in 2014 worden benaderd om te bespreken wat de risico’s en mogelijke oplossingen zijn.

Passende dienstverlening

Om te bepalen of er eventueel individuele gevallen zijn waarin sprake is geweest van niet passende en/of onzorgvuldige dienstverlening, zal ABN AMRO een aanvullende analyse doen op de portefeuille. Voor de risicogroepen gebeurt dat dit jaar. In de eerste helft van 2015 komen de overige klanten aan bod. Als hier issues uit naar voren komen, zal ABN AMRO met de betreffende klant in overleg treden en mogelijke oplossingen bespreken.

Klanten die hun renteswap willen bespreken, kunnen contact opnemen met hun relatiemanager. We treden hierover graag in overleg.

Meer informatie over renteswaps

Wilt u meer weten over wat een renteswap is en hoe het werkt, of over de advisering van renteswaps en situaties wanneer zich een probleem kan voordoen, dan kunt u op deze website terecht. Daarnaast biedt de AFM op haar website aanvullende informatie. Met de AFM vindt frequent overleg plaats om inzicht te geven in de voortgang van de acties om eventuele problemen op te sporen.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws