Samenwerking en innovatie bepalende factoren voor succes transportsector

Nieuwsbericht -

Opgestapelde zeecontainers

Het economische herstel heeft positieve effecten voor de vervoerssector in Nederland. In 2014 wordt een lichte groei van de omzet en volumes verwacht.

Om deze groei vast te houden, moet de sector blijvend innoveren, samenwerken en veerkracht tonen. Inspelen op technologische en digitale ontwikkelingen wordt steeds belangrijker. Ook moet de sector inzetten op ketentransparantie om de Nederlandse vervoerssector beter te positioneren voor de toekomst. Dit concludeert ABN AMRO in haar Visie op Transport en Logistiek die vandaag is gepubliceerd.

Voor het eerst in zes jaar volumegroei binnenlands wegtransport

In 2013 daalde de omzet van het beroepsgoederenvervoer licht en was sprake van iets lagere volumes en gemiddeld lagere prijzen. De volumestijging bij het internationaal transport - 20 procent van het vervoerde gewicht - was niet voldoende om de daling bij het binnenlands wegtransport te compenseren. In de sector zal naar verwachting van ABN AMRO in 2014 voor het eerst in zes jaar weer sprake zijn van volumegroei bij het binnenlands wegtransport. Dit herstel is het meest zichtbaar bij grote bedrijven met meer dan 50 vrachtwagens. Deze bedrijven bezitten ongeveer 40 procent van de totale transportcapaciteit, maar bepalen doordat ze veel uitbesteden tussen 60 en 70 procent van het totale volume. Daarmee druppelt het herstel pas later door naar andere bedrijven. ABN AMRO verwacht dat het marktaandeel van het binnenlands wegtransport ook in de komende jaren onder druk blijft staan. De winstgevendheid moet verbeteren om noodzakelijke investeringen in materieel en IT te kunnen doen. Samenwerking met andere wegtransporteurs en aanbieders van andere vervoersmodaliteiten kan de rendementen verhogen.

Expediteurs moeten doorschakelen in competitieve markt

In 2013 daalde de omzet van expediteurs met bijna één procent. De goederenoverslag in Rotterdam viel terug en ook de import viel tegen. In 2014 verwacht ABN AMRO een lichte groei van omzet en volumes. Expediteurs worden gezien als regisseurs van de vervoersketen, maar volgens ABN AMRO vervaagt deze rol. Doordat expediteurs in toenemende mate over eigen assets, zoals warehouses, beschikken zijn zij conjunctuurgevoeliger en kunnen lage tarieven de druk op de marges vergroten. Bovendien is de concurrentie groot. In deze competitieve markt is een goede klantrelatie onmisbaar. De structuur waarbij verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor een deel van de goederenstoom is niet altijd functioneel. ABN AMRO denkt dat expediteurs de goederenstroom efficiënter kunnen maken voor verladers door hen op logistiek gebied volledig te 'ontzorgen'.

Verder groeien door transparantie en innovatie

"De voorzichtige groeicijfers zijn een lichtpuntje voor de Nederlandse vervoerssector. Wel blijft de winstgevendheid een belangrijk aandachtspunt. De tarieven blijven nog te laag, behalve bij de grote of juiste kleinere, zeer gespecialiseerde transportbedrijven. Om het marktaandeel te vergroten en de sector goed te positioneren, moet de sector blijvend innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo biedt 3D-printen in de toekomst de mogelijkheid on demand op locatie te produceren, wat resulteert in lagere voorraden en kortere afstanden. Een andere, meer actuele ontwikkeling is het 'terugschuiven' van productielocaties of nearshoring. "Grote modeketens verleggen hun productie van China naar Europa - bijvoorbeeld naar Turkije of Portugal - om sneller in te spelen op de vraag", vertelt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. "Bedrijven die hierop tijdig anticiperen en veerkracht bieden in hun organisatie kunnen hun voorsprong op de concurrentie vergroten. Meegroeien met veranderende logistieke behoeften en investeren in transparantie binnen de gehele keten brengt de samenwerking tussen alle partijen in de transportketen op een hoger strategisch niveau."

Bekijk de complete 'Visie op Transport en Logistiek'.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws