Analysefase rentederivaten klaar: klanten ontvangen 10 april brief

Nieuwsbericht -

Stapel documenten

ABN AMRO doet een herbeoordeling op alle lopende rentederivatendossiers van MKB-klanten. Het doel is om vast te stellen of het rentederivaat passend is. Daar waar die conclusie niet kan worden getrokken op basis van de dossieranalyse, gaan we zo snel mogelijk met de klant om de tafel. Met de overige klanten bespreken we daarna de analyse.

Met klanten die in de bedrijfseconomische problemen zitten, hebben we reeds gesprekken gevoerd. Als we daar klanten onverhoopt over het hoofd hebben gezien, of als klanten eerder met ons willen spreken, dan verzoeken we hen contact met ons op te nemen.

Overgrote deel passend

De rentederivatendossiers zijn door een uitvoerig analyseproces gegaan. In dit proces wordt ook een externe toets gedaan op deze analyse en is er nauwe afstemming met de AFM. Uit de analyse blijkt dat in het overgrote deel van de gevallen, het rentederivaat past in de huidige situatie van de klant. De volgende stap in het herbeoordelingsproces zijn de klantgesprekken.

Meer informatie

In deze newsroom treft u ook eerdere nieuwsberichten aan over rentederivaten. ABN AMRO heeft 350.000 MKB-klanten van wie 4500 een of meerdere rentederivaten hebben. In totaal hebben MKB-klanten samen 6000 lopende rentederivaten. Lees meer over het herbeoordelingproces rentederivaten MKB.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws