Concurrentie op de markt voor MKB-financiering

Nieuwsbericht -

Zijaanzicht van een vergadering

Op 30 juni publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het rapport “Concurrentie op de markt voor MKB-financiering”. In het rapport doet ACM een aantal constateringen over de concurrentieverhoudingen op deze markt.

Verder met Financieren

ABN AMRO juicht concurrentie toe en biedt klanten de mogelijkheid om te vergelijken en de beste keus te maken. Niet alleen voor wat betreft de verschillende aanbieders van bancaire financiering maar ook voor het aanbieden van andersoortige financiering. Dat is ook de reden dat ABN AMRO 1,5 jaar geleden de website Verder met Financieren heeft gelanceerd. Die informatie is met name voor klein MKB nuttig om hun financiering opties te vergroten.

MKB-markt

De markt voor MKB-financiering in Nederland is complex en de winstgevendheid heeft de afgelopen jaren stevig onder druk gestaan. Dit blijkt ook uit het feit dat verschillende aanbieders van formaat zich hebben teruggetrokken. ABN AMRO is sterk gecommitteerd aan de MKB-markt en heeft op basis van een jarenlange traditie veel kennis en expertise in het financieren van MKB-bedrijven. Ook is er voldoende ruimte op de balans om aan de kredietvraag te voldoen. Er is geen sprake van capaciteitsrestricties.

De kredietvraag is de afgelopen jaren door de crisis sterk afgenomen. De afgelopen kwartalen trekt het heel langzaam weer wat aan. Het percentage kredietaanvragen dat uitmondt in een kredietovereenkomst is sinds het ontstaan van het nieuwe ABN AMRO in 2010 ongeveer gelijk gebleven.

Risico stilzwijgende coördinatie gering

Het ACM rapport stelt dat er risico is op stilzwijgende coördinatie tussen de drie grootbanken. ABN AMRO benadrukt dat de bank niet aan stilzwijgende coördinatie doet. Ook acht de bank het risico hierop zeer gering. De informatie die beschikbaar is over marktaandelen is onvoldoende om enige conclusie te kunnen trekken over hoe individueel geoffreerde tarieven zich tot elkaar verhouden.

Transparantie over rentes

Net als de ACM vindt ABN AMRO transparantie belangrijk. De tarieven die voor klanten hetzelfde zijn, zoals de basisrente, publiceert ABN AMRO op de website. Naast deze tarieven geldt dat in elke renteopbouw er sprake is van een individuele risico-opslag, afhankelijk van het risicoprofiel van een klant. Dit is per definitie maatwerk en verschilt dus voor elke klant.

Winstmarge en rentemarge

Tot slot is het van belang om de constatering van de ACM over ‘verwachte winstmarge’ in het juiste perspectief te zetten. Het klopt dat de rentemarge zich sinds een aantal jaren heeft verbeterd. Een verbetering van de rentemarge betekent echter nog niet dat de winstmarge positief is. Rentemarge is puur het verschil tussen de prijs voor het inlenen en uitlenen van geld. Exclusief andere kosten, zoals voorzieningen en additionele kosten voor wet- en regelgeving.

Meer informatie, feiten en cijfers over kredietverlening aan het MKB zijn te vinden op www.abnamro.nl/verdermetfinancieren.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over kredietverlening MKB