Nederlands bedrijfsleven heeft wind in de rug in 2015

Nieuwsbericht -

Handen schudden

Nederlands bedrijfsleven heeft wind in de rug in 2015

Sommige sectoren hebben baat bij nieuwe verdienmodellen

Alle seinen staan op groen voor de Nederlandse economie. ABN AMRO verwacht dat de groei van de economie in 2015 tegen de 2 procent zal bedragen en in de meeste sectoren komt de groei op het hoogste niveau sinds jaren uit. Het herstel van de winstgevendheid blijft in een aantal sectoren achter. Dit komt door overcapaciteit of omdat bedrijven vanwege de veranderende consument en de opmars van technologie op zoek moeten naar andere verdienmodellen. Dit concludeert ABN AMRO in de Visie op Sectoren 2015, die vandaag is gepubliceerd.

Bedrijfsleven op stoom, consument extra motor

In 2015 wordt de groei van de economie niet meer alleen door de export gedragen. Ook de investeringen én consumptie groeien. De belangrijkste verandering in 2015 is dat de consument weer meer gaat uitgeven en daarmee een extra motor voor de economie is. Het consumentenvertrouwen heeft het hoogste niveau in acht jaar bereikt. Het optimisme wordt verder gevoed door de lage inflatie (goed voor de koopkracht) en de kentering op de woningmarkt. Sectoren als leisure, retail en bouw profiteren hiervan. De investeringen trekken aan door het groeiende vertrouwen van ondernemers in goede afzetperspectieven voor hun producten. De lage rente zorgt voor lage financieringslasten. Dat is goed nieuws voor bedrijven die zich richten op de fabricage en/of verkoop van investeringsgoederen: van machinebouw tot transportmiddelen. De export doet het al langere tijd goed, maar krijgt door de lage koers van de euro een extra steuntje in de rug. Dat is vooral gunstig voor de agrarische sector, food, industrie en transport.

Winstgevendheid blijft pijnpunt sommige sectoren

Ondanks de groei zullen bedrijven in sommige sectoren moeite hebben hun winstgevendheid te vergroten. “Bijvoorbeeld doordat sprake is van overcapaciteit of omdat er structurele ingrijpende veranderingen plaatsvinden”, zegt Jacques van de Wal, hoofd van het Economisch Bureau Nederland van ABN AMRO. “In de retail komen deze twee samen. Door de opkomst van online retail zijn er te veel winkels. Fysieke winkels moeten ondanks de huidige omzetgroei naar andere concepten voor duurzame winstgevendheid zoeken.” ABN AMRO verwacht ook dat de groei in andere sectoren, zoals bouw en sommige modaliteiten in het transport, door de sterke concurrentie niet automatisch zal leiden tot betere resultaten.

Duurzame groei door innovatie en nieuwe verdienmodellen

Naast overcapaciteit is in veel sectoren sprake van structurele veranderingen die vragen om nieuwe verdienmodellen voor een duurzame winstgevendheid. Zo groeit de TMT-sector dankzij nieuwe verdienmodellen gebaseerd op de cloud en de opkomst van online marketing. In de transportsector stijgt de vraag naar moderne distributiecentra door de sterke groei van e-commerce. De bouw en zorgsector zullen sterk beïnvloed worden door de vergrijzing. Doordat mensen langer thuis blijven wonen, zal ook de vraag naar een specifiek soort woningen en zorg veranderen. “Om ook op termijn duurzaam te groeien, moeten sectoren investeren in samenwerking en innovatie, zodat zij tijdig kunnen inspelen op de veranderingen die de markt van hen vraagt.”

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over economie