Transportsector verandert structureel door technologische innovaties

Nieuwsbericht -

Two driving trucks

Transportsector verandert structureel door technologische innovaties

  • Vrachtvolumes over weg, spoor en water in de lift
  • Nieuwe bedrijfsmodellen bepalend voor succes transportsector
  • Technologische ontwikkelingen veranderen sector structureel

Volumes stijgen, tarieven blijven soms achter

Het economische herstel heeft positieve effecten voor de vervoerssector in Nederland. Met name het goederenvervoer over spoor, weg en binnenvaart profiteert van de aantrekkende economie. Dit concludeert ABN AMRO in haar Visie op Transport en Logistiek die vandaag is gepubliceerd. Zo namen in 2014 zowel de internationale als binnenlandse vrachtvolumes over het spoor toe, in totaal met 3 procent. De omzet in het wegtransport steeg met 4 procent, hoewel de tarieven nog achterbleven. Ook de binnenvaart plukte de vruchten van de groei. In 2014 steeg de omzet met 1,4 procent, vooral dankzij stijgende volumes. Door de aantrekkende economie verwacht ABN AMRO ook in 2015 een verdere volumegroei in deze drie deelsectoren. Maar structurele problemen blijven voor druk op de tarieven zorgen.

Transportsector moet innoveren en samenwerken

Om deze groei vast te houden, moet de transportsector meer inzetten op innovatie, benadrukt ABN AMRO. De impact van technologie en het vertalen van data zullen de processen in logistieke ketens steeds verder bepalen. Voor logistieke bedrijven komt het er op aan dat zij moeten zoeken naar hun veranderende toegevoegde waarde. Dit kan door nieuwe logistieke concepten te ontwikkelen die de voorraadketen stroomlijnen. Ook kunnen expediteurs door het efficiënter maken van hun goederenstroom kostenbesparingen realiseren voor hun klanten.

Stijgende vraag naar moderne faciliteiten

Technologische ontwikkelingen zullen de transportsector blijvend veranderen. “Inspelen op steeds sneller wijzigende klantbehoefte ondersteund door de juiste IT-infrastructuur is cruciaal voor een succesvolle logistieke onderneming. Het wijzigen van distributiekanalen en het efficiënter inzetten van transportmiddelen maken daarnaast nieuwe verdienmodellen noodzakelijk”, vertelt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Zo neemt in Opslag en Distributie de vraag naar moderne distributiecentra door de sterke groei van e-commerce toe. Er is veel behoefte aan specifiek vastgoed rond logistieke hotspots. In het spoor kan samenwerking met andere modaliteiten kostenbesparingen voor verladers met zich meebrengen. Ondernemers in het wegvervoer zullen op andere aspecten dan prijs moet concurreren voor een toekomstbestendig verdienmodel. En voor de binnenvaart geldt dat zij goed gepositioneerd is om een belangrijke rol te spelen in de trend naar duurzaamheid in het vrachtvervoer, maar ook daar is behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking”

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over economie