Zorg thuis en kleinschalige zorg winnen terrein

Nieuwsbericht -

Elderly couple

Zorg thuis en kleinschalige zorg winnen terrein

  • Thuis verkrijgen van zorg steeds belangrijker
  • Ziekenhuizen nemen toevlucht tot fusies
  • Samenwerking tussen zorgverleners wint aan belang

Meer concurrentie in zorgmarkt

‘Thuis als het kan, in een verpleeghuis als het moet’. Dat is de gedachte waarop de hervorming van de langdurige zorg is gebaseerd. 20 tot 30 procent meer mensen kunnen met hetzelfde overheidsbudget zorg krijgen als zij thuis blijven wonen in plaats van in een instelling. Het thuis verkrijgen van zorg neemt dan ook een steeds belangrijkere plaats in, concludeert ABN AMRO in haar Visie op Healthcare die vandaag is gepubliceerd. Om de zorgbehoefte buiten zorginstellingen op te vangen, is wetgeving ontwikkeld die thuisverpleging mogelijk maakt. Zo worden de mogelijkheden om ook zwaardere zorg buiten de instellingen te krijgen, ruimer. Tegelijkertijd wordt de concurrentie tussen zorginstellingen en private aanbieders scherper. Zorginstellingen staan volgens ABN AMRO voor de uitdaging binnen de eigen muren een herkenbaar zorgaanbod te bieden en hierbuiten een concurrerend aanbod in de markt te zetten.

Fusiegolf leidt tot grotere ziekenhuizen

In de ziekenhuiszorg is sprake van consolidatie. Dit wordt gevoed door krimp, volume-eisen en om een betere onderhandelingspositie te hebben tegenover zorgverzekeraars. Het beheersen van de zorgkosten krijgt ook in de komende jaren een grote prioriteit. Om dit te realiseren, heeft de overheid ziekenhuizen verantwoordelijk gemaakt voor hun resultaten. Zorgverzekeraars moeten erop toezien dat de kosten binnen de perken blijven. Tegelijkertijd is het behoud van kwaliteit van belang. Veel ziekenhuizen namen in de afgelopen jaren hun toevlucht tot fusies. Door te fuseren, willen zij zorg op een hoog niveau blijven leveren. ABN AMRO verwacht niet dat deze tendens op langere termijn houdbaar is, al is het maar dat er door de voorgaande fusies weinig geschikte partijen over zijn. Verder benadrukt zij dat ook kleinere partijen een goede functie in de markt kunnen vervullen.

Samenwerking in zorg steeds meer van de grond

Door de concentratie van de veranderende zorgbehoefte zowel in de ziekenhuiszorg, als in de langdurige zorg wordt de noodzaak van samenwerking tussen zorgverleners groter, zegt Anja van Balen, Sector Banker Healthcare van ABN AMRO. “Samenwerking in de zorg komt nu nog langzaam van de grond, doordat de nieuwe wetgeving nog vers is, en doordat de zorginkoop er nog op moet worden aangepast, maar we verwachten dat initiatieven in de loop van het jaar weer worden opgepakt. Binnen de langdurige zorg raken burgers en zorginstellingen geleidelijk gewend aan de nieuwe status quo. Nu gemeenten eveneens vertrouwd raken met hun nieuwe verantwoordelijkheden zal ook de samenwerking tussen gemeenten en zorginstellingen verbeteren.”

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over economie