Beleggen bij ABN AMRO Private Banking

Nieuwsbericht -

ABN AMRO Private Banking biedt vermogende klanten verschillende financiële diensten aan, waaronder beleggen. Klanten kunnen ervoor kiezen om zelf te beleggen, met advies van de bank te beleggen of door de bank te laten beleggen. Dat laatste wordt ook wel individueel vermogensbeheer genoemd.

Als gevolg van de verkoop van de private Banking activiteiten in Azië is (een deel van) de informatie in onderstaand bericht niet meer actueel.

Zelf beleggen

Als een klant van ABN AMRO Private Banking ervoor kiest om zijn beleggingen zelf te doen, heet dat ‘execution only’. Hierbij bepaalt de klant zelfstandig waarin hij belegt en beoordeelt hij zelf de beleggingsrisico’s die daaraan verbonden zijn. Wel kan de bank bijvoorbeeld algemene marktinformatie geven.

Met advies beleggen

Een klant kan er ook voor kiezen om te beleggen met advies van de bank. De bank adviseert, rekening houdend met het risicoprofiel van de klant. De klant beslist.

Door de bank beleggen

Tenslotte kan een klant besluiten om het beheer van zijn beleggingen aan de bank over te laten. Hij heeft bijvoorbeeld zelf te weinig tijd of kennis om te beleggen. Een andere reden kan zijn dat hij niet zelf beleggingsbelissingen mag nemen vanwege mogelijk conflicterende belangen. Een klant kiest dan voor individueel vermogensbeheer, waarbij de bank alle aan- en verkoopbeslissingen neemt binnen de kaders van een vooraf afgesproken mandaat.

Risicoprofiel

Als de klant kiest voor advisering of vermogensbeheer brengt de bank samen met de klant de persoonlijke (financiële) situatie van de klant in kaart om de kaders vast te stellen waarbinnen de klant en de bank te werk kunnen gaan. Binnen die kaders wordt ook het risicoprofiel van een klant bepaald. Dat kan per klant variëren van (zeer) defensief tot (zeer) offensief. Bij execution only gaat de bank alleen na of de klant voldoende kennis en ervaring heeft om de risico’s van zijn beleggingsbeslissingen te overzien.

Effectenbewaarneming

Een onderdeel van beleggingsdienstverlening is het administreren en bewaren van financiële instrumenten. Deze dienstverlening noemen we ook wel effectenbewaarneming.

Klanten die financiële instrumenten in bewaring geven aan een bank moeten beschermd zijn, mocht de bank failliet gaan. Dat betekent dat klanten over hun financiële instrumenten moeten kunnen beschikken ondanks het faillissement van de bank. Die bescherming kan worden geboden door de wet, zoals in Nederland door de Wet giraal effectenverkeer, en door het inschakelen van een bewaarbedrijf. In dat laatste geval worden financiële instrumenten gehouden door een bewaarbedrijf waarop de klanten van de bank een rechtstreekse aanspraak hebben. Deze aanspraak is afgezonderd van het vermogen van de bank.

Een bewaarbedrijf kan ook worden gebruikt om commerciële redenen. Bijvoorbeeld in landen waar het gebruikelijk (market practice) is om de financiële instrumenten te bewaren via een bewaarbedrijf in plaats van via de bank zelf. In verschillende buitenlanden wordt bewaarbedrijf aangeduid als Custodian of een Nominee. Internationaal heeft ABN AMRO Private Banking eigen effectenbewaarbedrijven in bijvoorbeeld Guernsey, Singapore en Hong Kong.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO