Toezicht binnen ABN AMRO Private Banking

Nieuwsbericht -

Advisory for elderly couple

ABN AMRO wil en moet als bank altijd voldoen aan internationale en lokale wet- en regelgeving. In aanvulling op de wet- en regelgeving, past ABN AMRO Private Banking wereldwijd een stringent beleid toe voor het (blijvend) accepteren van klanten. Daarnaast wisselt de bank informatie uit met de daartoe bevoegde autoriteiten als daartoe een verzoek gedaan wordt, dat in lijn is met (lokaal) geldende wet- en regelgeving. ABN AMRO Private Banking respecteert daarbij de verplichtingen die zij heeft als het gaat om de privacy van haar klanten.

ABN AMRO Private Banking hanteert wereldwijd een uniform beleid voor klantacceptatie, het zogenaamde Client Acceptance & Anti Money Laundering (CAAML) beleid. Concreet heeft dit beleid tot doel om mogelijke indirecte betrokkenheid bij witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Hiertoe beoordelen we potentiële klanten voordat we een relatie aangaan en ook beoordelen we periodiek ook bestaande klanten. Onderdeel van dit beleid is de identificatie- en verificatieplicht van de uiteindelijke belanghebbende, de UBO of Ultimate Beneficial Owner. Zo weten we zeker dat degene met wie wij zaken doen, ook echt is wie hij of zij zegt te zijn. Daarnaast maken onder meer vragen over de opbouw en herkomst van het vermogen en ook de redenen van eventueel gebruikte vennootschappelijke structuren vast onderdeel uit van dit klant acceptatiebeleid. Alleen (potentiële) klanten die voldoen aan de eisen van dit stringente beleid, worden en blijven daadwerkelijk klant van ABN AMRO Private Banking.

Transparant naar toezichthouders

ABN AMRO Private Banking wil ten alle tijde transparant zijn naar haar toezichthouders. Dat zijn onder meer de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en de lokale toezichthouders in de landen waarin we actief zijn. In geval van onverhoopte onvolkomenheden, werkt de bank in nauw overleg met de toezichthouder(s) samen, om verbeteringen aan te brengen en om deze vervolgens te monitoren en te rapporteren.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO